Studijní plán – FMT / B0713A070001 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programB0713A070001 – Tepelně energetické inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
STZ - Sdílení tepla, základy termodynamiky a přeměny energií (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 635-2030/01 ZPE Zdroje a přeměny energií 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 7 čeština PZ STZ
Výběr v OSP 635-2032/01 STP Sdílení tepla a proudění 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 6 čeština ZT STZ
Výběr v OSP 635-2033/01 ZT Základy termodynamiky 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština PZ STZ

Základy tepelně energetických procesů (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 635-2031/01 TEZ Tepelně energetická zařízení 1 ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština PZ ZEP
Výběr v OSP 635-2035/01 AEZ Alternativní energetické zdroje 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 6 čeština PZ ZEP
Výběr v OSP 635-2039/01 VTPnŽP Vlivy tepelných procesů na životní prostředí 3 ZaZk 18 h/s+0 h/s 6 čeština PZ ZEP
Výběr v OSP 635-2042/01 EVZO Energetické využití a zpracování odpadů 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 6 čeština PZ ZEP

Základy materiálových procesů (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 635-2034/01 KMEP Keramické materiály pro energetické procesy 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 6 čeština PZ ZMP
Výběr v OSP 635-2037/01 ZMTP Zkoušení materiálů pro tepelné procesy 3 ZaZk 25 h/s+0 7 čeština PZ ZMP
Výběr v OSP 635-2043/01 STMEP Suroviny a technologie výroby materiálů pro energetické procesy 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 6 čeština PZ ZMP

Tepelně energetické inženýrství (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 651-2001/03 CH I. Chemie I. 1 ZaZk 22 h/s+6 h/s 7 čeština ZT
Výběr v OSP 310-2211/01 M I Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 7 čeština ZT
Výběr v OSP 654-2001/01 PT1 Počítačová technika I 1 Za 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 713-0052/01 SOCSP Sociologie sportu 1 Za 2 h/s+0 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 713-0053/01 ETISP Etika sportu 1 Za 2 h/s+0 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 480-8610/01 FYI Fyzika I 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 651-2002/03 CH II. Chemie II. 1 ZaZk 24 h/s+0 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 310-2212/01 M II Matematika II 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 653-2002/03 NOM Nauka o materiálech 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 480-8620/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 651-2201/03 FCH Fyzikální chemie 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 8 čeština ZT
Výběr v OSP 639-2013/02 ZAS Základy aplikované statistiky 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština ZT
Výběr v OSP 310-2200/01 NMsM Numerické metody s Matlabem 2 ZaZk 11 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 635-2036/01 OP Oborová praxe 2 Za 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 632-2011/01 UGS Úvod do grafických systémů 2 KlZap 0 h/s+2 h/s 3 čeština PZ
Výběr v OSP 635-2040/01 BS I Bakalářský seminář I 3 Za 0 h/s+12 h/s 5 čeština PZ
Výběr v OSP 635-2038/01 MTTV Měření tepelně technických veličin 3 ZaZk 18 h/s+0 h/s 7 čeština PZ
Výběr v OSP 652-2008/02 MT Metalurgické technologie 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 635-2041/01 BS II Bakalářský seminář II 3 Za 0 h/s+20 h/s 15 čeština PZ
Výběr v OSP 635-2044/01 PPTEP Počítačová podpora tepelně energetických procesů 3 KlZap 0 h/s+12 h/s 3 čeština PZ

Studente/studentko zkontroluj, zda za ročník máš navoleno minimálně 60 kreditů (za semestr 30 kreditů) . V případě že nikoliv, tak je potřeba vybrat další předmět do požadovaného počtu kreditů.

Cizí jazyky 1 (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2155/01 Ac/I-FMT Jazyk anglický c/I pro FMT (komb.st.) 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2355/01 Nc/I-FMT Jazyk německý c/I pro FMT (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2156/01 Ac/II-FMT Jazyk anglický c/II pro FMT (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2356/01 Nc/II-FMT Jazyk německý c/II pro FMT (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština

Student si volí povinně 2 předměty z bloku předmětů - jeden v zimním a jeden v letním semestru. ((musí se jednat o stejný předmět a stejnou úroveň).

Cizí jazyky 2 (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2157/01 Ac/III-FMT Jazyk anglický c/III pro FMT (komb.st.) 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2357/01 Nc/III-FMT Jazyk německý c/III pro FMT (komb.st.) 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2158/01 Ac/IV-FMT Jazyk anglický c/IV pro FMT (komb.st.) 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2358/01 Nc/IV-FMT Jazyk německý c/IV pro FMT (komb.st.) 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština

Student si volí povinně 2 předměty z bloku předmětů - jeden v zimním a jeden v letním semestru. ((musí se jednat o stejný předmět a stejnou úroveň).

Společenské vědy (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0527/11 SS Soft Skills I 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0136/02 SRIP Společenská realita v inženýrské praxi 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0479/31 ZP Základy práva 1 Za 10 h/s+0 2 čeština

Studenti si povinně vybírají 1 předmět z nabídky Katedry společenských věd.

volitelný (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 634-2017/01 PEM Průmyslová ekonomika a management 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 651-2024/02 PTaŽP Průmyslové technologie a životní prostředí 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 653-2005/02 ZaklTZ Základy tepelného zpracování 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 653-2006/02 ZMaDn Zkoušení materiálů a defektoskopie 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština


Studenti mají možnost vybrat si jakýkoliv předmět z nabídky celé univerzity.
Doporučujeme studentům vybrat předmět z uvedené nabídky volitelných předmětů.