Studijní plán – FMT / B0715A270004 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programB0715A270004 – Materiálové inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Povinný předmět SZZ: PTM - Progresivní technické materiály (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 653-2218/01 NŽK Neželezné kovy 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština PZ PTM
Výběr v OSP 653-2017/01 OAL Oceli a litiny 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština PZ PTM
Výběr v OSP 653-2211/02 KKPn Keramika, kompozity, polymery 3 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština PZ PTM

Povinný předmět SZZ: SVP - Struktura a vlastnosti pevných látek (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 653-2003/05 SaVPLn Struktura a vlastnosti pevných látek 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština ZT SVP
Výběr v OSP 653-2204/03 MSSn Metody studia struktury 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština ZT SVP
Výběr v OSP 653-2005/02 ZaklTZ Základy tepelného zpracování 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština ZT SVP
Výběr v OSP 653-2006/02 ZMaDn Zkoušení materiálů a defektoskopie 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština ZT SVP

Bloky předmětů bez přímého ověření znalostí u SZZ (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 651-2001/03 CH I. Chemie I. 1 ZaZk 22 h/s+6 h/s 7 čeština ZT
Výběr v OSP 310-2211/01 M I Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 7 čeština ZT
Výběr v OSP 654-2001/01 PT1 Počítačová technika I 1 Za 16 h/s+0 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 713-0052/01 SOCSP Sociologie sportu 1 Za 2 h/s+0 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 653-2016/01 ZPTM Základy progresivních technických materiálů 1 ZaZk 18 h/s+0 7 čeština PZ
Výběr v OSP 713-0053/01 ETISP Etika sportu 1 Za 2 h/s+0 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 480-8610/01 FYI Fyzika I 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 651-2002/03 CH II. Chemie II. 1 ZaZk 24 h/s+0 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 310-2212/01 M II Matematika II 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 653-2002/03 NOM Nauka o materiálech 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 654-2202/01 PGZD Počítačová grafika a zpracování dat 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 480-8620/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 651-2201/03 FCH Fyzikální chemie 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 8 čeština ZT
Výběr v OSP 330-2003/01 PaP Pružnost a pevnost 2 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 639-2013/02 ZAS Základy aplikované statistiky 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština PZ
Výběr v OSP 653-2019/01 MSChM Modelování a simulace chování materiálu 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština PZ
Výběr v OSP 653-2014/02 OPn Oborová praxe 2 Za 0+6 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 651-2010/01 TTP Teorie technologických procesů 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 6 čeština PZ
Výběr v OSP 653-2209/02 BS I n Bakalářský seminář I 3 Za 0+6 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 652-2008/02 MT Metalurgické technologie 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ
Výběr v OSP 653-2208/02 ZDPn Základy degradačních procesů 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 653-2212/02 BS II n Bakalářský seminář II 3 Za 0+10 h/s 15 čeština PZ
Výběr v OSP 653-2210/02 ZTNn Základy technické normalizace 3 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština PZ

Studente/studentko zkontroluj, zda za ročník máš navoleno minimálně 60 kreditů (za semestr 30 kreditů) . V případě že nikoliv, tak je potřeba vybrat další předmět do požadovaného počtu kreditů.

PVP B - odborný (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 654-2201/03 ZE Základy ekonomiky 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 639-2020/01 ZMK Základy managementu kvality 3 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština

Student si povinně vybírají 1 předmět z nabídky.

PVP B - prezenční společenské vědy (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0527/11 SS Soft Skills I 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0136/02 SRIP Společenská realita v inženýrské praxi 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0479/31 ZP Základy práva 1 Za 10 h/s+0 2 čeština

PVP B - prezenční jazyky 1. ročník (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2155/01 Ac/I-FMT Jazyk anglický c/I pro FMT (komb.st.) 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2355/01 Nc/I-FMT Jazyk německý c/I pro FMT (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2156/01 Ac/II-FMT Jazyk anglický c/II pro FMT (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2356/01 Nc/II-FMT Jazyk německý c/II pro FMT (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština

Student si volí povinně 2 předměty z bloku předmětů - jeden v zimním a jeden v letním semestru (musí se jednat o stejný předmět a stejnou úroveň)

PVP B - prezenční jazyky 2. ročník (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2157/01 Ac/III-FMT Jazyk anglický c/III pro FMT (komb.st.) 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2357/01 Nc/III-FMT Jazyk německý c/III pro FMT (komb.st.) 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2158/01 Ac/IV-FMT Jazyk anglický c/IV pro FMT (komb.st.) 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2358/01 Nc/IV-FMT Jazyk německý c/IV pro FMT (komb.st.) 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština

Student si volí povinně 2 předměty z bloku předmětů - jeden v zimním a jeden v letním semestru (musí se jednat o stejný předmět a stejnou úroveň)