Studijní plán – FMT / N0413A270002 / S02 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programN0413A270002 – Management kvality a řízení průmyslových systémů
FakultaFakulta materiálově-technologickáSpecializaceS02 – Ekonomika a management v průmyslu
Typ studianavazující magisterské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
MKR - Management kvality a řízení průmyslových systémů (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 654-3008/01 AIŘ Aplikovaná informatika a řízení 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 6 čeština PZ MKR
Výběr v OSP ME 654-3016/01 MEPP Manažerská ekonomika průmyslového podniku 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 6 čeština PZ MKR
Výběr v OSP ME 654-3016/02 MEPP Manažerská ekonomika průmyslového podniku 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 6 angličtina PZ MKR
Výběr v OSP PSMK 639-3017/01 PSMK Pokročilé systémy managementu kvality 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština PZ MKR
Výběr v OSP PSMK 639-3017/02 PSMK Pokročilé systémy managementu kvality 1 ZaZk 16 h/s+0 6 angličtina PZ MKR
Výběr v OSP 654-3017/01 PT Průmyslové technologie 1 ZaZk 18 h/s+0 h/s 5 čeština ZT MKR

EPP - Ekonomika průmyslového podniku (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 654-3019/01 FUPP II Finanční účetnictví průmyslového podniku II 1 ZaZk 18 h/s+0 h/s 6 čeština PZ EPP
Výběr v OSP 654-3018/01 PC Podnikový controlling 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština PZ EPP
Výběr v OSP DI 654-3020/01 ED Ekonomická diagnostika 2 ZaZk 20 h/s+0 h/s 5 čeština PZ EPP

PM - Průmyslový management (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 654-3006/01 EMR II Exaktní metody rozhodování II 1 ZaZk 18 h/s+0 h/s 6 čeština PZ PM
Výběr v OSP 654-3003/01 SM Strategický management 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština PZ PM
Výběr v OSP 639-3016/03 MPZK Metody plánování a zlepšování kvality 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština PZ PM
Výběr v OSP 639-3019/01 CM Řízení změn 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština PZ PM

Ekonomika - specializované mimo SZZ (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 654-3021/03 DS I Diplomový seminář I 2 Za 0 h/s+20 h/s 5 čeština PZ
Výběr v OSP KT 654-3318/01 IKT Informační a komunikační technologie 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština PZ
Výběr v OSP KT 654-3318/02 IKT Informační a komunikační technologie 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina PZ
Výběr v OSP 654-3010/01 MUI Metody umělé inteligence 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 6 čeština PZ
Výběr v OSP 711-3407/03 OaPP Obchodní a pracovní právo 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština PZ
Výběr v OSP 654-3022/03 DS2 Diplomový seminář II 2 Za 0 h/s+24 h/s 20 čeština PZ

Studente/studentko zkontroluj, zda za ročník máš navoleno minimálně 60 kreditů (za semestr 30 kreditů) . V případě že nikoliv, tak je potřeba vybrat další předmět do požadovaného počtu kreditů.

Jazyky (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-3111/01 A-Fir./I Firemní angličtina I (komb.st.) 1 Za 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0403/03 NOK-I Německá odborná konverzace I 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-3113/03 TA I Technická angličtina I 1 Za 0+8 h/s 3 čeština

Student si volí jeden jazyk.

odborný předmět - 1. ročník (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 5Min. předmětů: 1
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-8603/01 TEV Technologie elektrotechnické výroby 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 652-3012/01 TMS Tváření materiálu a slévárenství 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 653-3311/01 VNK Výroba neželezných kovů 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština

Student si volí jeden předmět.

odborný předmět - 2. ročník (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 5Min. předmětů: 1
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 654-3319/01 MLS Modelování logistických systémů 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 639-3018/01 KM Řízení znalostí 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština

Student si volí jeden předmět.

Ekonomika - specializované mimo SZZ -1.r. (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 639-3002/04 EM Ekonometrie 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 654-3320/03 DP Diplomové praktikum 1 Za 0 h/s+4 h/s 3 čeština