Studijní plán – FMT / N0713A070004 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programN0713A070004 – Tepelně energetické inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Keramické materiály a recyklace druhotných surovin (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP SIM 635-3050/01 SICM Structure and Identification of Ceramic Materials 1 Zk 3+3 7 angličtina PZ KMR
Výběr v OSP SIM 635-3032/01 SICM Struktura a identifikace keramických materiálů 1 ZaZk 3+3 7 čeština PZ KMR
Výběr v OSP 635-3033/01 ZaZK Žárovzdorné materiály 1 ZaZk 3+2 6 čeština PZ KMR
Výběr v OSP 635-3038/01 KM Kompozitní materiály 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ KMR
Výběr v OSP 635-3041/01 VDSTP Využití druhotných surovin z tepelných procesů 2 ZaZk 2+3 5 čeština PZ KMR
Výběr v OSP 635-3043/01 ZKEZ Žárovzdorné konstrukce energetických zařízení 2 ZaZk 2+3 5 čeština PZ KMR

Tepelně energetická zařízení a procesy (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 635-3031/01 TPPP Tepelné procesy v průmyslových pecích 1 ZaZk 3+2 5 čeština PZ TEZ
Výběr v OSP 635-3034/01 EH Energetické hospodářství 1 ZaZk 2+3 6 čeština PZ TEZ
Výběr v OSP 635-3036/01 VT Výměníky tepla 1 ZaZk 2+3 6 čeština PZ TEZ
Výběr v OSP 635-3037/01 VaK Vytápění a klimatizace 1 ZaZk 2+3 6 čeština PZ TEZ
Výběr v OSP 635-3039/01 DEZ Druhotné energetické zdroje 2 ZaZk 3+2 5 čeština PZ TEZ
Výběr v OSP 635-3044/01 TEP Teplárenství 2 ZaZk 3+2 5 čeština PZ TEZ

Teorie přenosu tepla, termodynamika keramických soustav a modelování (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 635-3030/01 PTE Přenos tepelné energie 1 ZaZk 3+3 7 čeština ZT TKM
Výběr v OSP 635-3035/01 TKS Termodynamika keramických soustav 1 ZaZk 2+3 6 čeština PZ TKM
Výběr v OSP 635-3040/01 MTP Modelování tepelných procesů 2 ZaZk 2+4 6 čeština ZT TKM

Tepelně energetické inženýrství (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 651-3031/01 AM Aplikovaná matematika 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 654-3201/01 ME Manažerská ekonomika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 635-3042/01 DS I Diplomový seminář I 2 Za 0+4 5 čeština PZ
Výběr v OSP 635-3045/01 DS II Diplomový seminář II 2 Za 0+6 20 čeština PZ

Studente/studentko zkontroluj, zda za ročník máš navoleno minimálně 60 kreditů (za semestr 30 kreditů) . V případě že nikoliv, tak je potřeba vybrat další předmět do požadovaného počtu kreditů.

volitelné (volitelný odborný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 654-3318/01 IKT Informační a komunikační technologie 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 651-3037/01 IPaHV Integrovaná prevence a hodnocení vlivu na životní prostředí 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 639-3016/03 MPZK Metody plánování a zlepšování kvality 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 651-3032/01 TZP Technologie zpracování odpadů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 654-3004/01 TDA Tvorba databázových aplikací 2 ZaZk 3+2 5 čeština

Studenti mají možnost vybrat si jakýkoliv předmět z nabídky celé univerzity.
Doporučujeme studentům vybrat jeden předmět z nabídky odborných volitelných předmětů.