Studijní plán – FMT / N0719A270002 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programN0719A270002 – Nanotechnologie
FakultaFakulta materiálově-technologickáSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8683/03 KvFy Kvantová fyzika 1 ZaZk 2+1 4 čeština ZT
Výběr v OSP 9360-0161/01 LCS Laboratorní cvičení ze spektroskopie 1 KlZap 0+3 3 čeština PZ
Výběr v OSP 310-3040/01 MMIU Matematické modelování inženýrských úloh 1 ZaZk 3+2 6 čeština ZT
Výběr v OSP 651-3028/01 MSFAN Metody strukturní a fázové analýzy nanomateriálů 1 ZaZk 2+1 4 čeština PZ MPC
Výběr v OSP 9360-0190/01 OK Odborná komunikace 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP SP 9360-0160/01 SN Spektroskopie nanostruktur 1 ZaZk 3+0 3 čeština PZ MPC
Výběr v OSP SP 9360-0160/02 SN Spektroskopie nanostruktur 1 ZaZk 3+0 3 angličtina PZ MPC
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-3101/02 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 470-8742/01 MONT Metody optimalizace 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP NNM 9360-0145/03 NBVS Nanomateriály na bázi vrstevnatých silikátů 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP NNM 9360-0145/04 NBVS Nanomateriály na bázi vrstevnatých silikátů 1 ZaZk 2+1 3 angličtina
Výběr v OSP 712-0403/01 NOK-I Německá odborná konverzace I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-3113/01 TA I Technická angličtina I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 9360-0197/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 651-3029/01 VKCH Vybrané kapitoly z chemie 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0193/01 PMZD Pokročilé metody zpracování dat 1 ZaZk 1+2 3 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8681/01 ESN Elektronová struktura nanosystémů 1 ZaZk 3+2 6 čeština ZT F1, MM1
Výběr v OSP 470-8748/01 KVCH Kvantová chemie 1 ZaZk 2+1 4 čeština ZT
Výběr v OSP 9360-0144/03 LCM Laboratorní cvičení z mikroskopie 1 KlZap 0+2 2 čeština PZ
Výběr v OSP 9360-0143/04 SPM+EM Mikroskopie rastrovací sondou a el. mikroskopie 1 Zk 2+0 3 čeština PZ MPC
Výběr v OSP 653-3026/01 TPKN Technologie přípravy kovových nanomateriálů 1 ZaZk 2+1 3 čeština PZ MPC
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu A
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 9360-0198/01 TEMP Elektromagnetické pole 1 Zk 2+0 3 čeština PZ F1
Výběr v OSP 651-3325/01 IN Interkalované nanomateriály 1 Zk 2+0 2 čeština PZ CH2
Výběr v OSP 470-8743/03 MMMKP Matematické modelování a MKP 1 ZaZk 3+1 4 čeština PZ MM2
Výběr v OSP 9360-0137/05 MES Modelování elektronové struktury pevných látek 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ MM2
Výběr v OSP 480-4023/01 OIO Optoelektronika a integrovaná optika 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ F2
Výběr v OSP UN 9360-0151/04 UN Uhlíkaté nanomateriály 1 ZaZk 3+0 4 čeština PZ CH1
Výběr v OSP UN 9360-0151/05 UN Uhlíkaté nanomateriály 1 ZaZk 3+0 4 angličtina PZ CH1
Výběr v OSP 546-0190/01 ZEB Základy ekologie a biologie 1 Zk 2+0 2 čeština PZ CH2
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0193/01 PMZD Pokročilé metody zpracování dat 1 ZaZk 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 9360-0146/04 MDP I Měření k diplomové práci I 1 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 310-3242/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza 1 ZaZk 2+1 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP MN 9360-0170/01 MVN Magnetické vlastnosti nanostruktur 2 ZaZk 2+2 4 čeština ZT
Výběr v OSP MN 9360-0170/03 MVN Magnetické vlastnosti nanostruktur 2 ZaZk 2+1 4 angličtina ZT
Výběr v OSP 9360-0158/01 PTPI Pokročilé technologie přípravy nanostruktur I 2 Za 3+0 4 čeština PZ MPC
Výběr v OSP 9360-0159/01 PPTPI Praktikum pokročilých technologií přípravy nanostruktur I 2 KlZap 0+3 3 čeština PZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu A
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8682/01 FOT Fotonické krystaly 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ F2
Výběr v OSP 9360-0141/05 MOLMOD Molekulární modelování a design nanomateriálů 2 ZaZk 2+2 5 čeština ZT MM1
Výběr v OSP 9360-0150/04 NKM Nanokompozitní materiály 2 Zk 3+0 5 čeština PZ CH1
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 9360-0148/04 BioNano Biologické nanostruktury 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 9360-0192/01 FCHKS Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 480-8685/01 MDP II Měření k diplomové práci II 2 Za 0+8 7 čeština
Výběr v OSP 9360-0153/03 MDP II Měření k diplomové práci II 2 Za 0+8 7 čeština
Výběr v OSP 470-8745/05 MEPNT Modelování elektromagnetických polí 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 480-4011/01 SMMP Simulace a modelování multifyzikálních problémů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 310-3241/01 S Stochastické metody modelování 2 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-3103/01 ÚAOTK Úvod do anglické obchodní a technické korespondence 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 480-4032/01 VKT Vakuová a kryogenní technika 2 ZaZk 3+2 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 9360-0196/01 EAN Environmentální aspekty používání nanomateriálů 2 Zk 2+0 2 čeština PZ MPC
Výběr v OSP 9360-0194/01 PTPNII Pokročilé technologie přípravy nanostruktur II 2 Zk 3+0 4 čeština PZ MPC
Výběr v OSP 9360-0195/01 PPTNII Praktikum pokročilých technologií přípravy nanostruktur II 2 KlZap 0+3 3 čeština PZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu A
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP CHK 9360-0199/01 CHK Chemická kinetika a katalýza 2 ZaZk 2+1 3 čeština PZ CH2
Výběr v OSP CHK 9360-0199/03 CHK Chemická kinetika a katalýza 2 ZaZk 2+1 3 angličtina PZ CH2
Výběr v OSP 9360-0152/03 MOLNM Molekulární a supramolekulární nanostroje 2 KlZap 0+2 2 čeština ZT MM1
Výběr v OSP 9360-0171/01 NaS Nanosenzory a spintronika 2 ZaZk 2+1 3 čeština PZ F1
Výběr v OSP 470-8749/01 UMS Úvod do molekulových simulací 2 ZaZk 2+1 4 čeština ZT MM1
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 9360-0142/04 LCCN Laboratorní cvičení z charakterizace nanomateriálů 2 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 653-0825/01 MME Materiály pro mikroelektroniku 2 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 480-8686/01 MDP III Měření k diplomové práci III 2 KlZap 0+15 15 čeština
Výběr v OSP 9360-0154/03 MDP III Měření k diplomové práci III 2 KlZap 0+15 15 čeština