Studijní plán – FS / N0714A270003 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programN0714A270003 – Mechatronika
FakultaFakulta strojníSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 354-0500/02 CADII CAD II 1 KlZap 2+2 4 čeština PZ EMM
Výběr v OSP 470-4109/02 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 3+3 6 čeština ZT ŘMS
Výběr v OSP 352-0502/04 MaST Měřicí a senzorová technika 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ EMM
Výběr v OSP 430-8741/01 SPT Spínací polovodičová technika 1 ZaZk 3+3 6 čeština PZ ŘSM
Výběr v OSP 352-0545/01 TAŘ Teorie automatického řízení 1 ZaZk 3+3 6 čeština ZT ŘMS
Výběr v OSP 460-8702/03 UPR Úvod do programování 1 KlZap 1+3 4 čeština PZ ŘSM
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0501/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt 1 KlZap 0+5 5 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 330-0515/01 APLME Aplikovaná mechanika 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ EMM
Výběr v OSP 352-0546/03 IaSS Identifikace a simulace systémů 1 ZaZk 3+2 5 čeština ZT EMM
Výběr v OSP 430-8743/01 MŘS Mikropočítačové řídicí systémy 1 ZaZk 2+3 5 čeština PZ ŘSM
Výběr v OSP SPI 352-0509/01 SPI Semestrální projekt I 1 Za 0+2 2 čeština PZ
Výběr v OSP SPI 354-0506/02 SP I Semestrální projekt I 1 KlZap 0+2 2 čeština PZ
Výběr v OSP 338-0541/01 TPaS Tekutinové prvky a systémy 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ ŘSM
Výběr v OSP 450-8705/01 VRŘA Vývoj a realizace řídicích algoritmů 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ ŘSM
Výběr v OSP 352-0507/03 ZprS Zpracování signálů 1 ZaZk 3+2 5 čeština ZT EMM
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0501/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt 1 KlZap 0+5 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 310-3140/01 RzMIV Repetitorium z Matematiky IV 1 Za 0+1 1 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 430-8751/01 ERP Elektrické regulované pohony 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ ŘSM
Výběr v OSP 450-8707/01 NMŘMS Nekonvenční metody řízení mechatronických systémů 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ ŘMS
Výběr v OSP 354-0503/03 RaM Roboty a manipulátory 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ ŘSM
Výběr v OSP 450-4003/04 RSsP Řídicí systémy s počítači 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ ŘSM
Výběr v OSP 352-0547/07 ŘTP Řízení tekutinových pohonů 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ ŘSM
Výběr v OSP SPII 352-0511/04 SPII Semestrální projekt II 2 KlZap 0+6 6 čeština PZ
Výběr v OSP SPII 354-0510/04 SP II Semestrální projekt II 2 KlZap 0+6 6 čeština PZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0116/02 EOUI Etické otázky umělé inteligence 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0136/02 A d/I Jazyk anglický d/I 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0336/02 N d/I Jazyk německý d/I 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 352-0549/01 RTOS Real-time systémy v mechatronice 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 352-0556/02 ŘSvS Řídicí systémy ve strojírenství 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 430-4206/01 SPMV Servopohony malých výkonů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 352-0346/01 OA Odborná praxe 1 2 Za 0+0 2 čeština
Výběr v OSP 354-0340/01 OA1 Odborná praxe 1 2 Za 0+0 2 čeština
Výběr v OSP 352-0347/01 OA Odborná praxe 2 2 Za 0+0 3 čeština
Výběr v OSP 354-0341/01 OA2 Odborná praxe 2 2 Za 0+0 3 čeština
Výběr v OSP 352-0348/01 OA Odborná praxe 3 2 Za 0+0 4 čeština
Výběr v OSP 354-0342/01 OA3 Odborná praxe 3 2 Za 0+0 4 čeština
Výběr v OSP 352-0349/01 OA Odborná praxe 4 2 Za 0+0 5 čeština
Výběr v OSP 354-0343/01 OA4 Odborná praxe 4 2 Za 0+0 5 čeština
Výběr v OSP 352-0350/01 OA Odborná praxe 5 2 Za 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 354-0344/01 OA5 Odborná praxe 5 2 Za 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0601/01 ZaSPProj Zahraniční studijní pobyt 2 KlZap 0+5 5 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP DP 352-0518/05 DProj Diplomový projekt 2 KlZap 0+2 18 čeština PZ
Výběr v OSP DP 354-0560/02 DP Diplomový projekt 2 KlZap 0+22 18 čeština PZ
Výběr v OSP 354-0009/02 PMS Projektování mechatronických systémů 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ EMM
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 352-0551/01 PPMvM Počítačová podpora měření v mechatronice 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 352-0550/01 PMAŘ Pokročilé metody automatického řízení 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0479/37 ZP Základy práva 2 KlZap 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0601/01 ZaSPProj Zahraniční studijní pobyt 2 KlZap 0+5 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština