Studijní plán – FAST / N0732A260015 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programN0732A260015 – Stavební inženýrství - Městské inženýrství
FakultaFakulta stavebníSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku
EMI – dobíhající pro ročníky: 2

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 229-0225/01 ENB Energetická náročnost budov 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0500/01 IS Inženýrské sítě 1 ZaZk 2+2 5 čeština OdR
Výběr v OSP 222-0503/01 MOD Modelování rozvoje území 1 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 030-0085/01 RaSSTI Rozvoj a spolehlivost staveb technické infrastruktury 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0504/01 TPS Tvorba prostředí a sídel 1 KlZap 0+2 2 čeština ODP
Výběr v OSP 222-0501/01 VI1 Veřejná infrastruktura I. 1 ZaZk 2+2 5 čeština ODP
Výběr v OSP 222-0502/01 ZUR Zásady udržitelného rozvoje sídel 1 ZaZk 2+2 5 čeština ODP
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 205-0301/02 TEIN Technická informatika KlZap 0+2 3 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 221-0304/01 BK Betonové konstrukce 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0505/01 INV Investiční procesy 1 ZaZk 2+2 5 čeština EMP
Výběr v OSP 221-0303/01 KDK Kovové a dřevěné konstrukce 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0509/01 PRJ Projekt 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 222-0508/01 REG Regenerace brownfields 1 ZaZk 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 222-0507/01 SEK Stavebně ekonomická příprava staveb 1 ZaZk 2+2 5 čeština EMP
Výběr v OSP 222-0506/01 VI2 Veřejná infrastruktura II. 1 KlZap 2+2 5 čeština OdR
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 205-0301/02 TEIN Technická informatika KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 230-0229/01 ApSt Aplikovaná statistika KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0226/05 NM Numerické metody KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0228/01 TG Technická geometrie KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0230/01 VAVM Vybrané aplikace vyšší matematiky KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0231/01 ZPM Základy programování v Matlabu KlZap 0+3 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 222-0511/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+2 15 čeština
Výběr v OSP 030-0068/04 HSŘVH Havarijní stavy a řízení vodního hospodářství 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0097/01 EIA Posuzování vlivu staveb na ŽP 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0510/01 SPMI Stavební právo v městském inženýrství 2 ZaZk 2+2 5 čeština OdR
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 205-0301/02 TEIN Technická informatika KlZap 0+2 3 čeština