Studijní plán – FAST / P0732D260004 / - / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programP0732D260004 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníSpecializace
Typ studiadoktorské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
D-SI, P, CS, Ostrava (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 227-0491/01 DIA Dopravně inženýrské aplikace pro navrhování staveb Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0115/01 SRM Druhotné suroviny Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0403/01 DK Dřevěné konstrukce Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0922/01 DSK Dynamika a experimentální ověřování stavebních konstrukcí Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0984/01 SPT Ekologická a ekonomická účinnost nástrojů prostorového a územního plánování Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0117/01 SPT Ekologická a ekonomická účinnost nástrojů prostorového a územního plánování Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0941/01 GR Geotechnická rizika Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0406/01 IKsP Interakce konstrukcí s podložím Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0402/01 KVÚEZ Konstrukce vystavené účinkům extrémních zatížení Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0401/01 KSK Kovové a spřažené konstrukce Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0266/01 LA Lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0976/01 MZC Management životního cyklu staveb Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6401/01 MTSAR Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0081/01 MBM Mikrostruktura stavebních látek Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 229-0910/01 MSFJ Modelování stavebně fyzikálních jevů v budovách Zk 10+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 227-0492/01 NPDS Navrhování pokročilých dopravních systémů Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0265/01 NM Numerické metody Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 226-0006/01 OOHO Ochrana a obnova historických objektů Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0944/01 PMZS Pokročilé metody zakládání staveb Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 225-0401/01 PST Pokročilé stavební technologie Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0920/01 SUSM Speciální úlohy stavební mechaniky Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0923/01 SBS Spolehlivost a bezpečnost staveb Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/03 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0118/01 SM Stavební materiály Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0974/01 TEM Technicko-ekonomické modelování a rozhodovací procesy Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 226-0005/01 TEA Teorie a estetika architektury Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 225-0402/01 VKPS Vybrané kapitoly z pozemního stavitelství Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0921/01 VMK Výpočetní modelování konstrukcí Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0404/01 ZaSK Zděné a smíšené konstrukce Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0405/01 ŽBaPK Železobetonové a předpjaté konstrukce Zk 2+0 10 čeština