Studijní plán – FMT / P0719D270002 / - / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programP0719D270002 – Nanotechnologie
FakultaFakulta materiálově-technologickáSpecializace
Typ studiadoktorské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Povinný odborný předmět (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0227/01 MCHN Metody charakterizace nanostruktur Zk 20 h/s+0 10 čeština

Předmět Metody charakterizace nanostruktur je povinný pro všechny studenty, pokud nebude v případné mezinárodní smlouvě o mezinárodním vedení studenta uvedeno jinak.

Povinný předmět (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0228/01 PVVP Publikování výsledků vědecké práce Zk 20 h/s+0 10 čeština

Předmět Publikování výsledků vědecké práce je povinný pro všechny studenty, pokud nebude v případné mezinárodní smlouvě o mezinárodním vedení studenta uvedeno jinak.

Povinně volitelné předměty (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 30Min. předmětů: 3
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0240/01 DN Design materiálů s využitím HPC Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0230/01 EUN Elektrochemie uhlíkatých nanomateriálů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0241/01 ES Elektronová struktura - klíč k pochopení fyzikálních a chemických jevů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0954/01 FRHS Fázové rovnováhy heterogenních systémů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9350-3010/01 FP Fotokatalytické procesy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0226/03 FKM Fotonické krystaly a metamateriály Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9350-3013/01 HKK Heterogenní kinetika a katalýza Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 310-4002/01 MMIU Matematické modelování inženýrských úloh Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0231/01 MPMS Metody přípravy a modifikace vrstevnatých materiálů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 651-0972/01 MPK Metody přípravy katalyzátorů Zk 14 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0234/01 MPO Metody přípravy nanomateriálů na bázi organických látek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 653-0937/03 MMSFA Moderní metody strukturně fázové analýzy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0235/01 MFU Modifikace a funkcionalizace povrchu uhlíkatých nanomateriálů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0239/01 MMSP Molekulární modelování pomocí silových polí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0233/01 NFA Nanomateriály pro medicínské a farmaceutické aplikace Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0236/01 NEA Nanotechnologie pro životní prostředí a udržitelný rozvoj Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0224/03 OSEN Optická spektroskopie a elipsometrie nanostruktur Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 653-0916/01 PoSiMoM Počítačová simulace a modelování v materiálovém inženýrství Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0232/01 PMP Pokročilé metody přípravy anorganických nanomateriálů a kompozitů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0238/01 CHPL Speciální kapitoly z chemie pevných látek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0229/01 SMACH Speciální metody analytické chemie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0218/03 SPI Spintronika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/03 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0212/03 SMCH Supramolekulární chemie a design funkčních nanostruktur Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6006/01 TELMP Teorie elektromagnetického pole Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0237/01 TKN Termodynamika a kinetika nanomateriálů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 651-0920/01 TNM Toxikologie nanomateriálů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0225/03 VFO Vlnová a fotonová optika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6505/01 VYET Výpočetní elektrotechnika Zk 28 h/s+0 10 čeština

Student si volí 3 předměty z výběru povinně volitelných odborných předmětů studijního programu podle povahy své disertační práce a po konzultaci se školitelem, pokud nebude v případné mezinárodní smlouvě o mezinárodním vedení studenta uvedeno jinak.

Cizí jazyk (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 10Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0008/02 CJDr. Jazyk český Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština

Student si volí cizí jazyk, který není jeho mateřským jazykem. Obvykle je doporučován jazyk anglický, jelikož je jeho znalost nezbytná pro vědecky orientovanou činnost. Vzhledem k zvláštní povaze případného doktorského studia pod mezinárodním vedením je umožněna volba jazyka země, ve které se nachází zahraniční školící pracoviště, případně jazyka českého pro zahraniční studenty.