Studijní plán – FS / B3907 / 3907R012 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programB3907 – Energetika
FakultaFakulta strojníStudijní obor3907R012 – Energetika 21.století
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

2. Semestr

Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 310-2114/01 RzMI Repetitorium z matematiky I 1 Za 0+6 h/s 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0301/04 MeTek Mechanika tekutin 2 ZaZk 14 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 361-0311/03 PES Provoz energetických strojů 2 ZaZk 14 h/s+2 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 330-0323/01 TECME Technická mechanika 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 361-0309/01 Sd+Sp Základy sdílení tepla a spalování 2 ZaZk 14 h/s+2 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0303/04 CAD I CAD I 2 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 619-2006/01 FCH Fyzikální chemie 2 KlZap 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 712-0102/09 Aa/II Jazyk anglický a/II 2 Za 0 h/s+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0302/09 Na/II Jazyk německý a/II 2 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0506/04 Rb/II Jazyk ruský b/II 2 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 342-3334/01 MPH Modelování partikulárních hmot 2 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 361-0314/03 PME Provozní měření v energetice 2 KlZap 16 h/s+8 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 310-2120/01 RzMII Repetitorium z matematiky II 2 Za 0 h/s+6 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 352-0327/02 SP-M Simulační programy – Matlab 2 Za 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 711-0527/03 SS Soft Skills I 2 Za 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0370/07 UDM Úvod do managementu 2 Za 9 h/s+0 h/s 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0321/04 AOZE1 Alternativní a obnovitelné zdroje energie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 410-8201/01 ELSI Elektrické sítě 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 361-0351/05 OZP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 330-0324/01 UMP Úvod do mechaniky pružných těles 2 ZaZk 4 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0312/03 EE Ekonomika v energetice 2 KlZap 8 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 410-8202/01 ELEN Elektroenergetika 2 KlZap 10 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 712-0103/09 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0303/09 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0507/04 Rb/III Jazyk ruský b/III 2 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 352-0301/03 ZA Základy automatizace 2 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0522/07 Kom Dov Komunikační dovednosti 2 Za 6 h/s+3 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0329/01 TP Týmová práce 2 Za 6 h/s+3 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 619-2007/01 ZPI Základy procesního inženýrství 2 Za 6 h/s+6 h/s 3 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0324/01 BS1 Bakalářský seminář I 3 KlZap 0 h/s+14 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 410-8302/01 ELSP Elektrické stroje a přístroje 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 361-0359/02 EnMng Energetický management 3 ZaZk 0 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 361-0333/04 OdpH Odpadové hospodářství 3 ZaZk 16 h/s+2 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0104/09 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 3 Za 0 h/s+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0304/09 Na/IV Jazyk německý a/IV 3 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0508/06 Rb/IV Jazyk ruský b/IV 3 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 338-0324/01 Poc Mod I Počítačové modelování I 3 KlZap 12 h/s+5 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 361-0357/02 Spalmot Spalovací motory 3 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 361-0316/01 EKM Trh energetických komodit 3 KlZap 0 h/s+14 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0516/02 DUEn Diagnostika a údržba v energetice 3 Za 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0310/01 PM2 Počítačové modelování II 3 Za 6 h/s+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0320/01 SmE Smart energy 3 Za 6 h/s+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 711-0609/06 ZSCH Základy společenského chování - etiketa 3 Za 6 h/s+3 h/s 3 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0317/01 BS2 Bakalářský seminář II 3 KlZap 0 h/s+14 h/s 12 čeština
Výběr v OSP 361-0315/05 PE Průmyslová energetika 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0109/04 A-FS, ZK Jazyk anglický, zkouška - FS 3 Zk 0 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 712-0309/04 N-FS, ZK Jazyk německý, zkouška - FS 3 Zk 0 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 712-0509/03 R-FS, ZK Jazyk ruský, zkouška - FS 3 Zk 0+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 711-0501/29 PSYCH-1 Psychologie I. 3 KlZap 0 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 361-0328/01 TeE Technická estetika 3 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0130/01 VEP Vedlejší energetické produkty 3 KlZap 6 h/s+6 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0344/05 EPP Ekologie průmyslových podniků 3 Za 6 h/s+3 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 545-0333/11 Podnik Podnikatelství 3 Za 6 h/s+3 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 711-0411/10 PPvE Právní předpisy v ekonomice 3 Za 6 h/s+3 h/s 3 čeština