Studijní plán – FS / B3712 / 3708R037 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programB3712 – Technologie letecké dopravy
FakultaFakulta strojníStudijní obor3708R037 – Technologie provozu letecké techniky
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8310/01 FYI Fyzika I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 310-2117/01 M1 Matematika 1 1 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 352-0340/01 TV Technické výpočty 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0487/01 TVL Technologie výroby letadel 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 342-3319/01 UPLO Úvod do provozování leteckých organizací 1 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 342-3342/01 ZLST Základy letecké strojírenské technologie 1 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 347-0302/03 ZS Základy strojnictví 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 310-2110/04 ZM Základy matematiky 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0117/01 ZVK1 Zimní výcvikový kurz 1. ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0301/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt KlZap 0 t+12 t 5 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8320/01 FYII Fyzika II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-2165/03 Ac/I-FS Jazyk anglický c/I pro FS (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 310-2112/02 MII Matematika II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0429/02 PaPL1 Plánování a provedení letu 1 1 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 342-0432/03 PP1 Provozní postupy 1 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0474/04 PVL 1 Přístrojové vybavení letadel 1 1 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 342-0422/03 VZL1 Všeobecné znalosti letadel 1 1 Zk 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 342-0470/03 ZELT 1 Základy elektrotechniky v letectví 1 1 KlZap 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0118/01 LVK1 Letní výcvikový kurz 1.ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 310-2114/01 RzMI Repetitorium z matematiky I 1 Za 0+1 1 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0301/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt KlZap 0 t+12 t 5 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2166/01 Ac/II-FS Jazyk anglický c/II pro FS (středně pokročilí) 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 342-3337/01 LLLP1 Letecká legislativa v provozu 1 2 KlZap 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 310-2121/01 MIII Matematika III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 616-0425/01 MT1 Meteorologie 1 2 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0425/02 Nav1 Navigace 1 2 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0430/03 PPL4 Plánování a provádění letu 2 2 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0433/04 PP2 Provozní postupy 2 2 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0423/03 VZL2 Všeobecné znalosti letadel 2 2 KlZap 3+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0335/03 KMOŘ I Kvantitativní metody organizace a řízení I 2 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 342-0426/03 ZL1 Základy letu 1 2 ZaZk 2+2 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 310-2120/01 RzMII Repetitorium z matematiky II 2 Za 0+1 1 čeština
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0301/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt KlZap 0 t+12 t 5 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2167/01 Ac/III-FS Jazyk anglický c/III pro FS (středně pokročilí) 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 342-3338/02 LLP2 Letecká legislativa v provozu 2 2 Zk 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 712-0131/02 OLA/I Odborná letecká angličtina I 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-0431/03 PaPL3 Plánování a provedení letu 3 2 KlZap 4+1 5 čeština
Výběr v OSP 342-3328/01 SDS1 Spolehlivost dopravních systémů 1 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0424/02 VZL3 Všeobecné znalosti letadel 3 2 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0473/04 ZEN I Základy elektroniky v letectví 2 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 342-0471/03 ZELT 2 Základy elektrotechniky v letectví 2 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0662/02 LDMK Letecká doprava v mezinárodním kontextu 2 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 342-0436/03 Nav2 Navigace 2 2 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0481/02 PzLT2 Praktikum z letecké techniky 1 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 352-0301/02 ZA Základy automatizace 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0222/01 LVK2 Letní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 342-6520/01 PLnSLZ Praktikum z létaní na SLZ 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 310-2122/01 RzMIII Repetitorium z Matematiky III 2 Za 0+1 1 čeština
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2. ročník B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0301/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt KlZap 0 t+12 t 5 angličtina

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2168/01 Ac/IV-FS Jazyk anglický c/IV pro FS (středně pokročilí) 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 342-0389/09 LVaO Lidská výkonnost a omezení 3 KlZap 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 712-0132/02 OLA/II Odborná letecká angličtina II 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-0476/02 PaPL1 Plánování a provedení letu 4 3 Zk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 342-0478/01 PELD1 Provoz a ekonomika letecké dopravy 1 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0477/01 PP3 Provozní postupy 3 3 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 342-3351/02 TLPP Teorie létání podle přístrojů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0441/02 VZL4 Všeobecné znalosti letadel 4 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0394/09 Kom Komunikace 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-3315/01 MJDS Management jakosti dopravních systémů 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 616-0426/03 MTO2 Meteorologie 2 3 KlZap 3+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0437/02 Nav3 Navigace 3 3 Zk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 342-0480/03 PzLT Praktikum z letecké techniky 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 345-0325/03 PNP Právní normy v podnikání 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-3304/02 PSaT Přepravní systémy a technologie 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0439/02 ZL2 Základy letu 2 3 KlZap 2+0 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3. ročník A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3. ročník 3 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0301/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt KlZap 0 t+12 t 5 angličtina

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0344/09 BProj Bakalářský projekt 3 KlZap 0+10 4 čeština
Výběr v OSP 340-0338/06 CPD1 CAD - průmyslový design I 3 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 342-3330/02 EvDI Ekonomika v dopravě I 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-2169/01 Ac/ZK-FS Jazyk anglický c/ZK pro FS (středně pokročilí) 3 Zk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 342-0419/04 LCvLD Lidský činitel v letecké dopravě 3 ZaZk 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 712-0134/02 OLA/III Odborná letecká angličtina III 3 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-0479/01 PELD2 Provoz a ekonomika letecké dopravy 2 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0475/04 PVL 2 Přístrojové vybavení letadel 2 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0370/04 RLP Řízení letového provozu 3 KlZap 2+0 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3. ročník B 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0301/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt KlZap 0 t+12 t 5 angličtina