Study plan – FS / B2341 / 2301R040 / - / B / P / Ostrava / cs

Academic year2022/2023Study programmeB2341 – Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2301R040 – Industrial Engineering
Type of studyBachelorSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Průmyslové inženýrství - 3.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 345-0326/03 RP Annual Project I 3 GC 2+4 5 Czech
PSP selection 345-0309/03 ZPr Basics of designing 3 GC 2+2 5 Czech
PSP selection 345-0342/01 LPP Logistics in Industrial Enterprise 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 345-0307/07 OaŘ Organization and Management 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 345-0324/11 ZE Principles of Economics 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 345-0340/05 SMng Strategic Management 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 345-0337/05 BP Bachelor Project I 3 GC 0+8 15 Czech
PSP selection 345-0313/05 CV Products Certification 3 GC 2+2 5 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:*)
- Základy projektování
- Organizace a řízení
- Ekonomika a management
- Logistika v průmyslovém podniku

*)Student si volí dva z předmětů, jeden z nich podle tématu závěrečné práce.

P - společná matematika - 3.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 310-2130/01 NM Numerical Mathematics 3 GC 2+2 4 Czech

PV - Cizí jazyk pro FS, 3. roč. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-2164/01 Ab/IV-FS English Language b/IV for FS (pre-intermediate) 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-2168/01 Ac/IV-FS English Language c/IV for FS (intermediate) 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-2868/01 Fc/IV-FS French Language c/IV for FS (intermediate) 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-2368/01 Nc/IV-FS German Language c/IV for FS (intermediate) 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-2568/01 Rc/IV-FS Russian Language c/IV for FS (intermediate) 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-2768/01 Šc/IV-FS Spanish Language c/IV for FS (intermediate) 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection PSP selection 712-2170/01 Ab/ZK-FS English Language b/ZK for FS (pre-intermediate) 3 Ex 0+0 6 Czech
PSP selection PSP selection 712-2169/01 Ac/ZK-FS English Language c/ZK for FS (intermediate) 3 Ex 0+0 6 Czech
PSP selection PSP selection 712-2869/01 Fc/ZK-FS French Language c/ZK for FS (intermediate) 3 Ex 0+0 6 Czech
PSP selection PSP selection 712-2369/01 Nc/ZK-FS German Language c/ZK for FS (intermediate) 3 Ex 0+0 6 Czech
PSP selection PSP selection 712-2569/01 Rc/ZK-FS Russian Language c/ZK for FS (intermediate) 3 Ex 0+0 6 Czech
PSP selection PSP selection 712-2769/01 Šc/ZK-FS Spanish Language c/ZK for FS (intermediate) 3 Ex 0+0 6 Czech

V - Zahraniční studijní pobyt (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 300-0301/01 ZaSPo Foreign study stay GC 0 W/S+12 W/S 5 English

Physical education (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0300/01 ZVK3 Basic Winter Sports Course 3. year 3 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0301/01 NTV3 Physical education 3.year A 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0302/01 NTV3LS Physical education 3. year B 3 Cr 0+2 0 Czech

V - Průmyslové inženýrství - 3.roč. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 345-0353/03 MTŘ I Methods and Technique of Management I 3 GC 2+1 3 Czech
PSP selection 345-0339/03 PMng Personnel Management 3 GC 1+1 2 Czech
PSP selection PSP selection 345-0351/01 PS Industrial internship I 3 GC 0+10 D 2 Czech

V - volitelné společné - 3.roč. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0322/01 PApI Application Programming for Internet 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 345-0325/03 PNP Legal Norms in Business 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 361-0352/01 NZE Nontraditional Energy Sources 3 CrEx 2+1 2 Czech
PSP selection 352-0327/01 SP-M Simulation Program - Matlab 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 352-0338/01 ZTP Team Work Principals 3 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 340-0338/02 CPD1 CAD - Industrial Design I 3 GC 1+2 3 Czech
PSP selection 340-0347/01 KaM Drawing and Modeling 3 GC 0+3 4 Czech
PSP selection 340-0364/02 ERI Ergonomy I 3 GC 1+2 2 Czech
PSP selection 310-3142/01 MVA Matrix analysis and variational calculus 3 CrEx 2+2 2 Czech