Studijní plán – HGF / B2110 / 2101R003 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programB2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101R003 – Geologické inženýrství
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8510/03 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0212/07 LNS Ložiska nerostných surovin 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 230-0405/03 MII Matematika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0208/13 MHZ Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0037/05 RG Regionální geologie 2 Zk 9 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0058/02 GIT Geoinformační technologie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0473/04 HVV Hydrogeochemie a vzorkování vod 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0017/01 DaV Dokumentování a vzorkování 2 KlZap 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 544-0004/15 G Geodézie 2 ZaZk 9 h/s+9 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0206/03 GF Geofyzika 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0035/03 GE Geologická exkurze 2 Za 0+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 230-0442/03 GP Geometrie na počítači 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0181/01 ST Statistika 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 544-0022/07 TCG Terénní cvičení z geodézie 2 Za 0+40 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0012/04 DMT Modelování terénu a krajiny 2 ZaZk 3 h/s+3 h/s 3 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0069/08 HG Hydrogeologie 3 ZaZk 12 h/s+6 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 546-0088/04 IaB Informatika a bibliografie 3 KlZap 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0009/07 IG Inženýrská geologie 3 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0052/01 MGO Modelování geologických objektů 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0425/05 TPP Technické průzkumné práce 3 Zk 15 h/s+0 6 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0202/11 DL Dobývání ložisek 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0255/03 MGP Metodologie geologického průzkumu 3 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0540/05 PočGraf Počítačová grafika 3 KlZap 4 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0467/01 PCV Praktické cvičení z vrtání 3 Za 0+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 541-0702/01 SBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+20 h/s 10 čeština