Studijní plán – HGF / B2110 / 2101R003 / - / B / P / Ostrava / en

Akademický rok2022/2023Studijní programB2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101R003 – Geologické inženýrství
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8510/04 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0212/10 LNS Ložiska nerostných surovin 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 230-0405/02 MII Matematika II 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0208/14 MHZ Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0037/06 RG Regionální geologie 2 ZaZk 2+1 4 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0058/10 GIT Geoinformační technologie 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0473/05 HVV Hydrogeochemie a vzorkování vod 2 ZaZk 2+2 5 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0017/02 DaV Dokumentování a vzorkování 2 KlZap 1+2 4 angličtina
Výběr v OSP 544-0004/22 G Geodézie 2 ZaZk 3+3 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0206/07 GF Geofyzika 2 ZaZk 3+1 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0035/04 GE Geologická exkurze 2 Za 0+40 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 230-0442/02 GP Geometrie na počítači 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0181/02 ST Statistika 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 544-0022/09 TCG Terénní cvičení z geodézie 2 Za 0+5 d 2 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0012/05 DMT Modelování terénu a krajiny 2 ZaZk 1+1 3 angličtina

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0069/09 HG Hydrogeologie 3 ZaZk 3+3 8 angličtina
Výběr v OSP 546-0088/07 IaB Informatika a bibliografie 3 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 541-0009/08 IG Inženýrská geologie 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0052/02 MGO Modelování geologických objektů 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0425/06 TPP Technické průzkumné práce 3 ZaZk 3+2 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0584/03 GFPT Geofyzikální přístrojová technika 3 Za 1+2 3 angličtina
Výběr v OSP 546-0308/05 PEDB Pedologie 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 548-0068/02 TK Tematická kartografie 3 ZaZk 2+2 5 angličtina

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0202/13 DL Dobývání ložisek 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0255/04 MGP Metodologie geologického průzkumu 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0540/06 PočGraf Počítačová grafika 3 KlZap 1+3 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0467/04 PCV Praktické cvičení z vrtání 3 Za 0+5 d 2 angličtina
Výběr v OSP 541-0702/02 SBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+2 10 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0043/02 RPDaTP Ražení důlních děl a trhací práce 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0323/09 VDaL Větrání dolů a lomů 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0433/06 ZÚNS Základy úpravy nerostných surovin 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0136/02 ZVHD Zpracování a využití hydrogeologických dat v praxi 3 KlZap 0+2 3 angličtina