Studijní plán – HGF / N2110 / 2101T003 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programN2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101T003 – Geologické inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0111/02 ENS Ekonomika nerostných surovin 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0602/01 GEOSTAT Geostatistika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0062/05 KPGM Kurz povrchového geologického mapování 2 Za 0+10 d 4 čeština
Výběr v OSP 541-0566/03 MDKP Metody dekontaminace prostředí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0580/01 GE Geotermální energie 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0476/01 MHGIGP Metody HG a IG průzkumu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0142/01 OGS3 Odborný geologický seminář 3 2 Za 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 541-0123/01 OSV Ochrana a sanace vod 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0605/02 PO Projektování otvírky ložisek uhlovodíků 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0026/03 RIG Regionální inženýrská geologie 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0490/03 SVP Speciální vrtné práce 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0520/03 VKO Vtlačování tekutých odpadů vrty 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0024/01 VZNS Výpočet zásob nerostných surovin 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0322/04 HPBP Horní právo a bezpečnostní předpisy 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0703/01 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+2 15 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0079/05 HUKV Hrubá a ušlechtilá kamenická výroba 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-1001/01 KVAR Kvartér 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0404/13 OOP Občanské a obchodní právo 2 Zk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 542-0085/02 PDL Projektování dolů a lomů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0585/03 VSM Vrtné stroje a mechanismy 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština