Studijní plán – HGF / N2110 / 2101T003 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programN2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101T003 – Geologické inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0111/03 ENS Ekonomika nerostných surovin 2 Zk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0602/01 GEOSTAT Geostatistika 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0062/05 KPGM Kurz povrchového geologického mapování 2 Za 0+10 d 4 čeština
Výběr v OSP 541-0566/03 MDKP Metody dekontaminace prostředí 2 Zk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0580/01 GE Geotermální energie 2 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0476/02 MHGIGP Metody HG a IG průzkumu 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0123/01 OSV Ochrana a sanace vod 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0605/02 PO Projektování otvírky ložisek uhlovodíků 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0026/02 RIG Regionální inženýrská geologie 2 Zk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0490/04 SVP Speciální vrtné práce 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0520/05 VKO Vtlačování tekutých odpadů vrty 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0024/02 VZNS Výpočet zásob nerostných surovin 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0322/04 HPBP Horní právo a bezpečnostní předpisy 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0703/01 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+30 h/s 15 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0079/05 HUKV Hrubá a ušlechtilá kamenická výroba 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-1001/01 KVAR Kvartér 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0404/13 OOP Občanské a obchodní právo 2 Zk 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 542-0085/02 PDL Projektování dolů a lomů 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0585/04 VSM Vrtné stroje a mechanismy 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština