Studijní plán – HGF / B0532A330040 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programB0532A330040 – Aplikovaná geologie
FakultaHornicko-geologická fakultaSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-0144/03 GS1 Geologický seminář 1 1 Za 8 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 542-0524/01 CH Chemie 1 ZaZk 16 h/s+12 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 712-2195/02 Ac/I-HGF Jazyk anglický c/I 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 541-0011/07 M Mineralogie 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 541-0057/22 NZ Nauka o Zemi 1 Zk 8 h/s+0 2 čeština PZ OG
Výběr v OSP 541-0014/03 P Paleontologie 1 ZaZk 4 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 711-0527/09 SS Soft Skills I 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 548-0057/05 ZGIF Základy geoinformatiky 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 230-0400/03 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+8 h/s 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-0032/03 EMP Exkurze z mineralogie a petrografie 1 Za 0+40 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 541-0001/10 GCH Geochemie 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 541-0145/03 GS2 Geologický seminář 2 1 Za 8 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 541-0007/03 HG Historická geologie 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 712-2196/02 Ac/II-HGF Jazyk anglický c/II 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 230-0404/03 MI Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0015/08 PG Petrografie 1 ZaZk 10 h/s+8 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 541-0013/04 CVG Terénní cvičení z Geologie 1 Za 0+40 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 541-0025/16 VG Všeobecná geologie 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 angličtina PZ OG

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8510/03 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-2197/02 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 541-0212/05 LNS Ložiska nerostných surovin 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ AG
Výběr v OSP 230-0405/03 MII Matematika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0208/15 MHZ Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 541-0037/07 RG Regionální geologie 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština PZ OG
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 548-0058/07 GIT Geoinformační technologie 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 541-0473/06 HVV Hydrogeochemie a vzorkování vod 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 541-3005/01 TPFPP Teorie proudění fluid v pórovém prostředí 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 230-0441/02 DG Deskriptivní geometrie 2 ZaZk 17 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0017/03 DaV Dokumentování a vzorkování 2 KlZap 6 h/s+8 h/s 3 čeština PZ TG
Výběr v OSP 544-0004/23 G Geodézie 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0206/08 GF Geofyzika 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština PZ TG
Výběr v OSP 541-0035/05 GE Geologická exkurze 2 Za 0+40 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2198/02 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 541-0010/07 MP Mikroskopické praktikum 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 541-0181/01 ST Statistika 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0139/01 KFP Komunikace ve firemní praxi 2 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 548-0012/04 DMT Modelování terénu a krajiny 2 ZaZk 3 h/s+3 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0342/08 SVŽP Stav a vývoj ŽP v ČR 2 Zk 8 h/s+0 3 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-0069/11 HG Hydrogeologie 3 ZaZk 12 h/s+8 h/s 5 angličtina PZ AG
Výběr v OSP 546-0088/04 IaB Informatika a bibliografie 3 KlZap 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0121/01 IG Inženýrská geologie 3 Zk 16 h/s+0 5 čeština PZ AG
Výběr v OSP 541-0052/01 MGO Modelování geologických objektů 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 541-0425/08 TPP Technické průzkumné práce 3 ZaZk 12 h/s+8 h/s 5 angličtina PZ TG
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 548-0131/01 DIKA Digitální kartografie 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 546-0308/07 PEDB Pedologie 3 ZaZk 8 h/s+4 h/s 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 548-0048/05 GNPS Globální navigační a polohové systémy 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0255/05 MGP Metodologie geologického průzkumu 3 ZaZk 8 h/s+4 h/s 3 čeština ZT
Výběr v OSP 541-0540/05 PočGraf Počítačová grafika 3 KlZap 4 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0467/05 PCV Praktické cvičení z vrtání 3 Za 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 541-4001/01 RHG Regionální hydrogeologie 3 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 541-0702/04 SBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+28 h/s 10 čeština