Studijní plán – HGF / B2102 / 2102R006 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102R006 – Technologie a hospodaření s vodou
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0061/01 EZV Exkurze z předmětu Zásobování vodou 3 Za 0 h/s+1 d 1 čeština
Výběr v OSP 546-0683/04 HV I Hospodaření s vodou I 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0685/04 TV II Technologie vody II 3 ZaZk 9 h/s+9 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 546-0772/03 UT Úpravy toků 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0485/03 ZV Zásobování vodou 3 Zk 15 h/s+0 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0069/01 BPV Bezpečnost a provozování vodohospodářských zařízení 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0088/04 IaB Informatika a bibliografie 3 KlZap 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0527/01 MB II Mikrobiologie II 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0409/05 OV Ochrana vod 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0134/01 SMTV Statistické metody pro zpracování dat 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0721/03 HGF Čerpací technika a potrubí 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0388/04 SBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0 h/s+20 h/s 10 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0024/01 KvP Koučink v praxi 3 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 546-0521/01 MonitorZP Monitorování životního prostředí 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0763/04 UHP Úpravnictví a hydroseparační procesy 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština