Studijní plán – FEI / N2647 / 2612T025 / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2022/2023Studijní programN2647 – Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612T025 – Informatika a výpočetní technika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/02 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 angličtina
Výběr v OSP 460-4066/02 MPZZ Matematika pro zpracování znalostí 1 ZaZk 3+3 6 angličtina
Výběr v OSP 470-4405/02 PS Pravděpodobnost a statistika 1 ZaZk 3+3 6 angličtina
Výběr v OSP 460-4064/02 SP I Semestrální projekt I 1 Za 0+1 5 angličtina
Výběr v OSP 460-4065/02 TI Teoretická informatika 1 ZaZk 3+3 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4079/02 DZO Digitální zpracování obrazu 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4088/02 ML Matematická logika 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4071/02 MAD I Metody analýzy dat I 1 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4146/02 PES Petriho sítě 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4078/02 PG I Počítačová grafika I 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4082/02 PS Počítačové systémy 1 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4144/02 PFP Praktické funkcionální programování 1 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4081/02 SPS Směrované a přepínané sítě 1 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 460-4149/02 SWI I Softwarové inženýrství I 1 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 460-4086/02 BIA Biologicky inspirované algoritmy ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4117/04 PA I Paralelní algoritmy I KlZap 28 h/s+28 h/s 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3130/01 APCb/I Jazyk anglický pro cizince b/I 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 713-0401/02 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0400/02 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 712-3101/05 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0403/02 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4067/02 SP II Semestrální projekt II 1 Za 0+2 8 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4080/02 ANO I Analýza obrazu I 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4097/02 FIDBS Fyzická implementace databázových systémů 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4023/02 GPG Geometrie pro počítačovou grafiku 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4093/02 LP Logické programování 1 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4072/02 MAD II Metody analýzy dat II 1 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4016/02 MaV Modelování a verifikace 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4084/02 OSMZ Operační systémy mobilních zařízení 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4033/03 PG II Počítačová grafika II 1 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4137/02 PDBS Pokročilé databázové systémy 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4150/02 SWI II Softwarové inženýrství II 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 460-4083/06 SOJ Strojově orientované jazyky 1 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 460-4085/02 TPS Technologie počítačových sítí 1 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 460-4077/02 TSK Testování a softwarová kvalita 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4092/02 ZPJ Zpracování přirozeného jazyka 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4087/02 NAVY Nekonvenční algoritmy a výpočty ZaZk 2+2 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3131/01 APCb/II Jazyk anglický pro cizince b/II 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 713-0444/02 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 460-4121/04 OV I Operační výzkum I 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 460-4122/04 POU Počítačová obrana a útok 1 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 713-0402/02 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-3102/05 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 460-4147/02 KS Kvalita software ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 712-0404/02 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 460-4118/02 PA II Paralelní algoritmy II KlZap 2+2 4 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4095/02 DP I Diplomový projekt I 2 Za 0+2 10 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4038/02 AGU Algoritmizace geometrických úloh 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4107/02 ANO II Analýza obrazu II 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4111/02 MS Mobilní systémy 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4114/02 MAS Multiagentní systémy 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4112/02 PVOS Programování v operačních systémech 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4119/02 SWP Softwarový proces 2 Zk 2+0 2 angličtina
Výběr v OSP 460-4139/02 SU Strojové učení 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4116/02 TEH Teorie her 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4120/02 VD Vizualizace dat 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4104/04 VEA Vývoj enterprise aplikací 2 ZaZk 20 h/s+20 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 460-4086/02 BIA Biologicky inspirované algoritmy ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4117/04 PA I Paralelní algoritmy I KlZap 28 h/s+28 h/s 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4069/04 AVD Algoritmy vykonávání dotazů 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4143/02 BAAD Bioinformatika - algoritmy a analýza dat 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4135/02 FA Forenzní analýza 2 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 460-4045/05 IM Informační management 2 KlZap 2+0 2 angličtina
Výběr v OSP 712-3132/01 APCc/I Jazyk anglický pro cizince c/I 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 450-4009/04 OSRČ Operační systémy reálného času 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4108/02 OV II Operační výzkum II 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4054/05 PVBPS Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0601/02 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 470-4121/02 VKzAM Vybrané kapitoly z aplikované matematiky 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0500/02 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 712-3101/05 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0403/02 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4096/02 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+4 20 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4109/02 GIS Geografické informační systémy 2 ZaZk 20 h/s+20 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4140/02 HU Hluboké učení 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4074/02 MATD Metody analýzy textových dat 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4113/02 SUS Správa unixových systémů 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4106/02 SMP Standardy a modelování procesů 2 KlZap 20 h/s+20 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4105/02 UKM Údržba software a konfigurační management 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4058/02 ZMD Zpracování multimediálních dat 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4087/02 NAVY Nekonvenční algoritmy a výpočty ZaZk 2+2 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4103/02 AKS Analýza a komprese signálů 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4138/02 BI Business Intelligence 2 KlZap 20 h/s+20 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4094/02 IT Internetové technologie 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 712-3133/01 APCc/II Jazyk anglický pro cizince c/II 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 460-4046/03 KPB Kryptografie a počítačová bezpečnost 2 ZaZk 28 h/s+28 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4048/03 NS Neuronové sítě 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4049/05 PM Projektové řízení 2 KlZap 3+0 3 angličtina
Výběr v OSP 713-0602/02 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 470-4506/02 VKzNM Vybrané kapitoly z numerických metod 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4115/02 VPTI Vybrané partie teoretické informatiky 2 ZaZk 20 h/s+20 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4034/03 VPL Vybrané partie z logiky 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 152-0370/02 ZPE Základy podnikové ekonomiky 2 ZaZk 2+1 3 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-3102/05 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 460-4147/02 KS Kvalita software ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 712-0404/02 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 460-4118/02 PA II Paralelní algoritmy II KlZap 2+2 4 angličtina