Studijní plán – FS / N0715A270009 / - / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2022/2023Studijní programN0715A270009 – Průmyslové inženýrství
FakultaFakulta strojníSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 345-0550/03 Log1 Logistika 1 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ RVP
Výběr v OSP 345-0549/03 MHČ Management hospodářských činností 1 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ PEK
Výběr v OSP 310-3141/03 MIV Matematika IV 1 ZaZk 2+3 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 345-0546/03 MPV Materiály pro průmyslové využití 1 KlZap 2+2 4 angličtina PZ NTP
Výběr v OSP 354-0524/05 RT Robotika 1 KlZap 2+2 4 angličtina PZ NTP
Výběr v OSP 345-0515/03 ŘV Řízení výroby 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ RVP
Výběr v OSP 345-0526/05 TK Technologičnost konstrukce 1 KlZap 2+2 4 angličtina PZ NTP
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0059/01 CL a/I-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/I 1 Za 0+2 2 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 345-0511/09 EaŘP Ekonomika a řízení provozů 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ PEK
Výběr v OSP 345-0541/03 PMŘ Progresivní metody řízení 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ PEK, RVM
Výběr v OSP 345-0540/03 PTT Progresivní technologie tváření 1 KlZap 2+2 4 angličtina PZ NTP
Výběr v OSP 345-0504/05 PVP Projektování výrobních procesů 1 ZaZk 2+3 6 angličtina PZ RVP
Výběr v OSP 345-0518/05 PM Projektový management 1 KlZap 2+2 4 angličtina PZ RVP
Výběr v OSP 346-5003/02 ŘKaM Řízení kvality a metrologie 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ ŘKM
Výběr v OSP 345-0512/05 ZPI Zakládání podniků a investování 1 KlZap 2+2 4 angličtina PZ PEK
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0060/01 CLa/II-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/II 1 Za 0+2 2 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 345-0539/03 IPM Inovační a procesní management 2 KlZap 2+2 5 angličtina PZ RVM
Výběr v OSP 345-0522/07 PNP Právní normy v podnikání 2 KlZap 2+2 5 angličtina PZ PEK
Výběr v OSP 345-0542/03 PC Principy controllingu 2 KlZap 2+2 5 angličtina PZ PEK
Výběr v OSP 345-0547/03 PMS Progresivní metody svařování 2 KlZap 2+2 5 angličtina PZ NTP
Výběr v OSP 345-0505/05 PVS Projektování výrobních systémů 2 ZaZk 2+3 5 angličtina PZ RVP
Výběr v OSP 345-0525/09 RV Racionalizace výroby 2 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ RVM
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0061/01 CLa/III-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/III 2 Za 0+2 2 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 345-0548/03 DPPIN Diplomový projekt PIN 2 KlZap 0+4 5 angličtina PZ PEK, RVM, RVP
Výběr v OSP 345-0537/05 MVPS Modelování výrobních procesů a systémů 2 KlZap 1+3 4 angličtina PZ RVP
Výběr v OSP 346-5012/02 NMO Nekonvenční metody obrábění 2 KlZap 2+2 4 angličtina PZ NTP
Výběr v OSP 345-0545/03 PINP Průmyslové inženýrství praktikum 2 KlZap 1+5 15 angličtina PZ PEK, RVM, RVP
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0199/06 EOMV Etické otázky moderní vědy 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 711-0527/19 SS Soft Skills I 2 KlZap 0+2 2 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0062/01 CLa/IV-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/IV 2 ZaZk 0+2 2 angličtina