Studijní plán – FMT / B0715A270006 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programB0715A270006 – Moderní produkce a zpracování kovových materiálů
FakultaFakulta materiálově-technologickáSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Povinný předmět SZZ: MTS - Metalurgie a technologie slévárenství (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 652-2021/01 ZTTS Základy teorie a technologie slévárenství 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština PZ MTS
Výběr v OSP 652-2022/01 SFaFS Slévárenské formy a formovací směsi 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ MTS
Výběr v OSP 652-2023/01 MSS Metalurgie slévárenských slitin 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ MTS

Povinný předmět SZZ: MTV - Metalurgie a technologie výroby železa a oceli (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 651-2010/01 TTP Teorie technologických procesů 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 6 čeština ZT MTV
Výběr v OSP 652-2001/02 ZTTVŽO Základy teorie a technologie výroby železa a oceli 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština ZT MTV
Výběr v OSP 652-2002/01 RaOO Rafinace a odlévání oceli 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ MTV

Povinný předmět SZZ: PTT - Progresivní technologie tváření (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 652-2201/02 TZTM Teoretické základy tváření materiálu 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština PZ PTT
Výběr v OSP 652-2206/01 TTBc Technologie tváření 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština PZ PTT
Výběr v OSP 652-2207/01 VDPVBc Výroba dlouhých a plochých vývalků 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 6 čeština PZ PTT

povinné bez SZZ (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 651-2001/03 CH I. Chemie I. 1 ZaZk 22 h/s+6 h/s 7 čeština ZT
Výběr v OSP 310-2211/01 M I Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 7 čeština ZT
Výběr v OSP 654-2001/01 PT1 Počítačová technika I 1 Za 16 h/s+0 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 713-0052/01 SOCSP Sociologie sportu 1 Za 2 h/s+0 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 652-2009/01 ÚdSPaZKM Úvod do studia produkce a zpracování kovových materiálů 1 ZaZk 18 h/s+0 h/s 7 čeština PZ
Výběr v OSP 713-0053/01 ETISP Etika sportu 1 Za 2 h/s+0 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 480-8610/01 FYI Fyzika I 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 651-2002/03 CH II. Chemie II. 1 ZaZk 24 h/s+0 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 310-2212/01 M II Matematika II 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 652-2003/01 MVaŽP Metalurgická výroba a životní prostředí 1 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština PZ
Výběr v OSP 653-2002/03 NOM Nauka o materiálech 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 480-8620/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 651-2201/03 FCH Fyzikální chemie 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 8 čeština ZT
Výběr v OSP 654-2202/01 PGZD Počítačová grafika a zpracování dat 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 635-2032/01 STP Sdílení tepla a proudění 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 639-2013/02 ZAS Základy aplikované statistiky 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština ZT
Výběr v OSP 652-2005/01 ObPra Oborová praxe 2 Za 0+12 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 654-2223/01 SRTP Senzory a řízení technologických procesů 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 652-2006/01 BakSe1 Bakalářský seminář I 3 Za 0+12 h/s 5 čeština PZ
Výběr v OSP 652-2007/01 BakSe2 Bakalářský seminář II 3 Za 0+16 h/s 15 čeština PZ

Studente/studentko zkontroluj, zda za ročník máš navoleno minimálně 60 kreditů (za semestr 30 kreditů) . V případě že nikoliv, tak je potřeba vybrat další předmět do požadovaného počtu kreditů.

oborový - odborný předmět (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 10Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 652-2204/02 PoPoMTv Počítačová podpora a modelování ve tváření 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 652-2024/02 PRPS Počítačová podpora a Rapid prototyping ve slévárenství 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 652-2004/01 Z3DMMP Základy 3D modelování metalurgických procesů 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština

Studenti volí pouze 2 ze 3 nabízených předmětů.

PVP B - odborný (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 654-2201/03 ZE Základy ekonomiky 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 639-2020/01 ZMK Základy managementu kvality 3 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština

Student si povinně vybírají 1 předmět z nabídky.

PVP B - kombinovaná společenské vědy (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0527/11 SS Soft Skills I 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0136/02 SRIP Společenská realita v inženýrské praxi 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0479/31 ZP Základy práva 1 Za 10 h/s+0 2 čeština

Student si povinně vybírají 1 předmět z nabídky Katedry společenských věd.

PVP B - kombinovaná jazyky 1. ročník (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2155/01 Ac/I-FMT Jazyk anglický c/I pro FMT (komb.st.) 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2355/01 Nc/I-FMT Jazyk německý c/I pro FMT (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2156/01 Ac/II-FMT Jazyk anglický c/II pro FMT (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2356/01 Nc/II-FMT Jazyk německý c/II pro FMT (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština

Student si volí povinně 2 předměty z bloku předmětů - jeden v zimním a jeden v letním semestru (musí se jednat o stejný předmět a stejnou úroveň).

PVP B - kombinovaná jazyky 2. ročník (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2157/01 Ac/III-FMT Jazyk anglický c/III pro FMT (komb.st.) 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2357/01 Nc/III-FMT Jazyk německý c/III pro FMT (komb.st.) 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2158/01 Ac/IV-FMT Jazyk anglický c/IV pro FMT (komb.st.) 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2358/01 Nc/IV-FMT Jazyk německý c/IV pro FMT (komb.st.) 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština

Student si volí povinně 2 předměty z bloku předmětů - jeden v zimním a jeden v letním semestru (musí se jednat o stejný předmět a stejnou úroveň).

volitelný (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 652-2041/03 DHS Dějiny hutnictví a slévárenství 2 ZaZk 4 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 654-2014/01 PL Průmyslová logistika 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 346-2005/01 StrTech Strojírenské technologie 2 KlZap 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 653-2006/02 ZMaDn Zkoušení materiálů a defektoskopie 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština

Student si povinně volí 2 kredity v letním semestru 2. ročníku.
Studenti mají možnost vybrat si jakýkoliv předmět z nabídky celé univerzity.
Doporučujeme studentům vybrat předmět z uvedené nabídky volitelných předmětů.