Studijní plán – FS / N0719A270010 / S02 / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2022/2023Studijní programN0719A270010 – Robotika
FakultaFakulta strojníSpecializaceS02 – Konstrukce robotické techniky
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 354-0609/02 CAD2 CAD 2 - pohybové analýzy mechanismů 1 KlZap 1+3 3 angličtina
Výběr v OSP 354-0610/02 KRS1 Konstruování robotických subsystémů 1 1 ZaZk 2+2 3 angličtina
Výběr v OSP 310-3141/03 MIV Matematika IV 1 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 354-0625/02 MechR Mechanika robotů 1 ZaZk 1+2 2 angličtina ZT
Výběr v OSP 352-0502/07 MaST Měřicí a senzorová technika 1 ZaZk 2+2 4 angličtina MEC
Výběr v OSP 354-0601/02 PaZpRT Pohony a zdroje pro robotickou techniku 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ MEC
Výběr v OSP 330-0508/02 PaPII Pružnost a pevnost II 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 354-0603/02 RS Robotizované systémy 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ RSY
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-3501/03 EKRR/I Ekonomické a kulturní reálie Ruska I 1 Za 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 712-3101/04 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 712-0059/01 CL a/I-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/I 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0403/02 NOK-I Německá odborná konverzace I 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 352-0519/04 PS Procesní systémy 1 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0401/02 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0400/02 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 354-0648/02 CAD3 CAD 3 - Pevnostní analýzy 1 KlZap 1+3 3 angličtina
Výběr v OSP 354-0613/02 Efk1 Efektory 1 1 ZaZk 2+2 3 angličtina
Výběr v OSP 354-0646/02 KC Konstrukční cvičení 1 KlZap 0+4 3 angličtina
Výběr v OSP 354-0629/02 KRS2 Konstruování robotických subsystémů 2 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 354-0604/02 NEaDR Návrhy energetických a datových rozvodů 1 KlZap 0+4 5 angličtina RSY
Výběr v OSP 354-0618/02 PRF1 Periferie 1 1 ZaZk 2+2 3 angličtina
Výběr v OSP 354-0611/02 TKaAT Technologičnost konstrukce a aditivní technologie 1 ZaZk 2+2 3 angličtina
Výběr v OSP 338-0541/04 TPaS Tekutinové prvky a systémy 1 ZaZk 3+2 5 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-3502/03 EKRR/II Ekonomické a kulturní reálie Ruska II 1 Za 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 712-0060/01 CLa/II-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/II 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 310-3143/02 PDR Parciální diferenciální rovnice 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 310-3140/03 RzMIV Repetitorium z Matematiky IV 1 Za 0+1 1 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 354-0639/02 CAD4 CAD 4 - pokročilé techniky 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 354-0635/02 EFK2 Efektory 2 2 ZaZk 2+2 3 angličtina PZ EFE
Výběr v OSP 354-0615/02 KMpR Konstrukční materiály pro robotiku 2 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ PZA
Výběr v OSP 354-0634/02 KRS3 Konstruování robotických subsystémů 3 2 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ EFE
Výběr v OSP 354-0643/02 PRF2 Periferie 2 2 KlZap 1+3 4 angličtina PZ PZA
Výběr v OSP 354-0619/02 SRP Simulace robotizovaných pracovišť 2 KlZap 1+3 3 angličtina
Výběr v OSP 340-0572/03 TBaND Technická bezdemontážní a nedestruktivní diagnostika 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-8703/02 ZSU Základy strojového učení 2 KlZap 2+2 4 angličtina ZT RSY
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0061/01 CLa/III-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/III 2 Za 0+2 2 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 354-0608/02 DP Diplomový projekt 2 KlZap 0+22 18 angličtina
Výběr v OSP 711-0199/06 EOMV Etické otázky moderní vědy 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 354-0605/02 Mechat Mechatronika 2 ZaZk 2+2 4 angličtina ZT MEC
Výběr v OSP 354-0606/02 SR Soft robotika 2 ZaZk 2+2 3 angličtina
Výběr v OSP 354-0607/02 TPI Techniky podpory inovací 2 ZaZk 2+2 3 angličtina PZ RSY
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0062/01 CLa/IV-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/IV 2 ZaZk 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 338-0527/03 Turbu Turbulence 2 ZaZk 1+3 3 angličtina