Studijní plán – FAST / B3607 / 3607R041 / 01 / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programB3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607R041 – Příprava a realizace staveb
Typ studiabakalářskéSpecializace01 – Příprava a realizace staveb
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0945/01 OE Oborová exkurze 3 Za 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 225-0007/14 PS III. Pozemní stavitelství III. 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0059/12 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 228-0203/07 SSKII Statika stavebních konstrukcí II 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0202/06 ZS Zakládání staveb 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0941/01 OE Oborová exkurze 3 Za 0+3 d 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0036/11 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0038/06 PS IV Pozemní stavitelství IV. 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0927/04 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0082/03 RaPR Realizace a příprava rekonstrukcí 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0081/02 RS II. Realizace staveb II. 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 225-0077/02 SPPR I. Specializovaný projekt I. 3 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 229-0154/08 TZB Technická zařízení budov 3 KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0945/01 OE Oborová exkurze 3 Za 0+3 d 0 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0942/02 EMV Ekonomika a management ve výstavbě 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0942/02 EMV Ekonomika a management ve výstavbě 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 227-0903/01 IS Inženýrské stavby 4 KlZap 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 227-0903/01 IS Inženýrské stavby 4 KlZap 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 222-0230/01 KCN Kalkulace cen a nákladů 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0230/01 KCN Kalkulace cen a nákladů 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0008/07 ODK-Bc Ocelové a dřevěné konstrukce (Bc) 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0008/07 ODK-Bc Ocelové a dřevěné konstrukce (Bc) 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0073/03 RMS Realizace montovaných staveb 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 225-0073/03 RMS Realizace montovaných staveb 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 225-0074/02 RS III. Realizace staveb III 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 225-0074/02 RS III. Realizace staveb III 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 225-0078/03 SPPR II. Specializovaný projekt II. 4 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 225-0078/03 SPPR II. Specializovaný projekt II. 4 Za 0+4 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0902/04 RDaLS Realizace dopravních a liniových staveb 4 KlZap 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 227-0902/04 RDaLS Realizace dopravních a liniových staveb 4 KlZap 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 225-0943/02 RS IV. Realizace staveb IV. 4 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 225-0943/02 RS IV. Realizace staveb IV. 4 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 223-0153/03 ŘJVP Řízení jakosti a výrobního procesu 4 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 223-0153/03 ŘJVP Řízení jakosti a výrobního procesu 4 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 222-0211/10 TI Technická infrastruktura 4 KlZap 2+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0211/10 TI Technická infrastruktura 4 KlZap 2+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0079/04 BcP Bakalářská práce 4 Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 225-0944/02 SBP Seminář k bakalářské práci (odborná praxe) 4 Za 0 h/s+300 h/s 10 čeština