Studijní plán – FBI / P3974 / 3908V009 / - / D / K / Ostrava / en

Akademický rok2022/2023Studijní programP3974 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté)
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908V009 – Požární ochrana a bezpečnost
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
2022 (čtyřleté) - PV - 3908V009 Doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0914/02 AR Analýza rizik Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0922/02 BJZ Bezpečnost jaderných zařízení Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0921/02 BPL Bezpečnostní plánování Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0917/02 BTP Bezpečnost technologických procesů Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0922/02 BUaM Bezpečnost území a její management Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0924/02 CBRN CBRN bezpečnost Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0929/02 DP Dynamika požáru Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0928/02 FON Fyzická ochrana Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 651-0907/02 FCHHV Fyzikální chemie hoření a výbuchu Zk 28 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0915/02 GITB Geoinformační technologie a bezpečnost Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0931/03 FBI Hydromechanika Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 639-0931/02 IMS Integrované systémy řízení Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0926/02 Krizové řízení Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0918/02 LFvPB Lidský faktor v průmyslové bezpečnosti Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0262/02 MMBI Matematické metody v bezpečnostním inženýrství Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 653-0943/02 MATBEZP Materiálové inženýrství z pohledu bezpečnosti a spolehlivosti Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0933/02 MMP Měření a monitoring prostředí Zk 0 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0924/01 MVP Metody vědecké práce Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0915/02 N|oN Nauka o nebezpečí Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0919/02 NL Nebezpečné látky Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0925/02 OOb DSP Ochrana obyvatelstva (DSP) Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0923/02 OZ Ochrana před zářením Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0926/02 OVIF Ochrana vodohospodářské infrastruktury Zk 0 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0925/02 PBZ Požárně-bezpečnostní zařízení Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0932/02 PTVM Požárně-technické vlastnosti materiálů Zk 0 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0927/02 PB Požární bezpečnost Zk 0 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0928/02 PBST Požární bezpečnost staveb a technologií Zk 0 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0920/02 PZH Prevence závažných havárií Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0921/02 PvP Protivýbuchová prevence Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 651-0910/02 PTHPO Přenos tepla a hmoty v požární ochraně Zk 28 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0937/02 PKJR Přírodní katastrofy a jejich řešení Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0925/02 PABN Psychologické aspekty bezpečnosti Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0956/04 HGF Sdílení tepla v požární ochraně Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0934/02 SMPO Spektroskopické metody v požární ochraně a bezpečnostním inženýrství Zk 0 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0930/02 TZMU Taktika zdolávání mimořádných událostí Zk 0 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0936/02 TPPO Technické prostředky požární ochrany Zk 0 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0931/02 TSZP Technické systémy záchranných prací Zk 0 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0974/03 TS Technologie silikátů Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0927/02 TTOPN Teorie a technologie ochrany podniku Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0955/03 Termo Termomechanika Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0916/02 Tox Toxikologie Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0926/02 VKSNČN Vliv krizových situací na člověka Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0922/02 VPnČaB Vliv prostředí na člověka a BOZP Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0963/02 VPČ Vliv prostředí na člověka a BOZP Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0921/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0935/02 ZMPO Základy modelování v PO Zk 0 h/s+0 h/s 10 angličtina

2022 (čtyřleté) - PV - 3908V009 JAZYKY - Doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština