Studijní plán – FBI / B1022A020001 / - / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2023/2024Studijní programB1022A020001 – Bezpečnost práce a procesů
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 651-2032/01 CH Chemie 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 230-0301/01 MI Matematika I 1 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 030-0583/02 PKJR Přírodní katastrofy a jejich řešení 1 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 040-0600/01 ŘR Řízení rizik 1 KlZap 2+1 3 čeština ZT BPP
Výběr v OSP SZAT 040-0602/01 SZT Stroje, zařízení a technologie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP SZAT 040-0602/02 SZT Stroje, zařízení a technologie 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 030-0600/01 ÚDS Úvod do studia 1 Za 0+1 1 čeština
Výběr v OSP 060-0539/01 ZBP Základy bezpečnostní politiky 1 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 040-0601/01 BOZP Základy BOZP 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1114/01 Ac/I-FBI Jazyk anglický c/I pro FBI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0405/02 JN-I Jazyk německý I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 230-0320/01 ZM Základy matematiky 1 Za 0+1 1 čeština
Výběr v OSP 713-0117/01 ZVK1 Zimní výcvikový kurz 1. ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 040-0604/01 BZP Bezpečnost zařízení a procesů 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 480-8011/01 FYI Fyzika I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 230-0306/01 MII Matematika II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 040-0603/01 NLaM Nebezpečné látky a materiály 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ BPP
Výběr v OSP 050-0022/02 OOB-I Ochrana obyvatelstva I 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 040-0606/01 PPBOZP Právní a ostatní předpisy BOZP 1 Zk 2+0 2 čeština PZ BPP
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 040-0605/01 ÚdEM Úvod do environmentálního managementu 1 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 711-0479/35 ZP Základy práva 1 Zk 2+0 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1115/01 Ac/II-FBI Jazyk anglický c/II pro FBI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0406/02 JN-II Jazyk německý II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 713-0118/01 LVK1 Letní výcvikový kurz 1.ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 230-0323/01 Repet 1 Repetitorium z matematiky 1 1 Za 0+2 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 040-0607/01 BPS Bezpečnost práce ve stavebnictví 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 230-0303/01 S Statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 030-0582/02 TK Technické kreslení 2 KlZap 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 711-0432/03 Legss Veřejná správa 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 651-2013/01 ZFCHH Základy fyzikální chemie hoření a výbuchu 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP ZPVO 040-0617/01 ZPVO Základy protivýbuchové ochrany 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ BPP
Výběr v OSP ZPVO 040-0617/02 ZPVO Základy protivýbuchové ochrany 2 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ BPP
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 030-0581/04 FYZ-B Fyziologie 2 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 712-1120/01 Ab/III-FBI Jazyk anglický b/III pro FBI - mírně pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-1116/01 Ac/III-FBI Jazyk anglický c/III pro FBI - pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 030-0602/01 IZS Složky IZS 2 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 030-0603/01 SMaK Stavební materiály a konstrukce 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 548-0057/07 ZGIF Základy geoinformatiky 2 KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0407/02 JN-III Jazyk německý III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 030-0593/03 BPVH Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou 2 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 040-0610/01 PPrst Pracovní prostředí 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 040-0613/01 PvO Praxe v oboru 2 Za 0+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 040-0608/01 PBP Psychologie bezpečnosti práce 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 040-0609/01 TB Technická bezpečnost 2 ZaZk 2+1 3 čeština PZ BPP
Výběr v OSP 030-0584/02 TMBI Technická měření v BI 2 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 040-0612/01 VHŽP Vliv havárií na životní prostředí 2 KlZap 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 050-0528/02 EKOB Ekonomie v bezpečnosti 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-1121/01 Ab/IV-FBI Jazyk anglický b/IV pro FBI - mírně pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-1117/01 Ac/IV-FBI Jazyk anglický c/IV pro FBI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 030-0601/01 PBS Požární bezpečnost staveb 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 040-0611/01 PTX Průmyslová toxikologie 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 050-0527/02 BI Bezpečnostní informatika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0408/02 JN-IV Jazyk německý IV 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 713-0222/01 LVK2 Letní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 060-0530/01 OO Ochrana objektu 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2. ročník B 2 Za 0+2 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 040-0619/01 ARZH Analýza rizik závažných havárií 3 ZaZk 2+2 4 čeština PZ BPP
Výběr v OSP 040-0618/01 BTS Bezpečnost technologií a systémů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 040-0616/01 MPR Management pracovních rizik 3 ZaZk 2+2 4 čeština PZ BPP
Výběr v OSP 050-0545/01 PrPO Předpisy PO 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 040-0615/01 PřípS Případové studie BOZP 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 040-0614/01 SP Semestrální projekt 3 Za 0+3 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-3124/01 AK-FBI-I Anglická konverzace pro FBI - Intermediate 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-3125/01 AK-FBI-II Anglická konverzace pro FBI - Upper-Intermediate 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0522/12 Kom Dov Komunikační dovednosti 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 050-0530/02 KČB Kontrolní činnost v bezpečnosti 3 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 040-0620/01 PJS Pojišťovnictví 3 KlZap 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0403/05 NOK-I Německá odborná konverzace I 3 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3. ročník A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3. ročník 3 Za 0 t+1 t 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 040-0621/01 BP Bakalářská práce 3 Za 0+2 10 čeština
Výběr v OSP 040-0622/01 OdP Odborná praxe 3 Za 0+2 h/s 20 čeština