Studijní plán – FEI / N0613A140034 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2023/2024Studijní programN0613A140034 – Informatika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Informatika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4147/01 KS Kvalita software 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ INF
Výběr v OSP 460-4066/01 MPZZ Matematika pro zpracování znalostí 1 ZaZk 3+3 6 čeština ZT INF
Výběr v OSP 460-4117/03 PA I Paralelní algoritmy I 1 KlZap 2+2 4 čeština PZ INF
Výběr v OSP 470-4405/01 PS Pravděpodobnost a statistika 1 ZaZk 3+3 6 čeština PZ INF
Výběr v OSP 460-4137/01 PDBS Pokročilé databázové systémy 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ INF
Výběr v OSP 460-4065/03 TI Teoretická informatika 2 ZaZk 3+3 6 čeština ZT INF

Analýza a zpracování dat (povinně volitelný typu A)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4141/01 MAS I Metody analýzy sítí I 1 KlZap 2+2 4 čeština PZ AZD
Výběr v OSP 460-4139/01 SU Strojové učení 1 KlZap 2+2 4 čeština PZ AZD
Výběr v OSP 460-4140/01 HU Hluboké učení 1 KlZap 2+2 4 čeština PZ AZD
Výběr v OSP 460-4074/01 MATD Metody analýzy textových dat 1 KlZap 2+2 4 čeština PZ AZD
Výběr v OSP 460-4118/01 PA II Paralelní algoritmy II 1 KlZap 2+2 4 čeština PZ AZD
Výběr v OSP 460-4142/01 MAS II Metody analýzy sítí II 2 KlZap 2+2 4 čeština PZ AZD

Databázové systémy (povinně volitelný typu A)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4139/01 SU Strojové učení 1 KlZap 2+2 4 čeština PZ DS
Výběr v OSP 460-4074/01 MATD Metody analýzy textových dat 1 KlZap 2+2 4 čeština PZ DS
Výběr v OSP 460-4069/03 AVD Algoritmy vykonávání dotazů 2 KlZap 2+2 4 čeština PZ DS
Výběr v OSP 460-4097/01 FIDBS Fyzická implementace databázových systémů 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ DS

Databázové systémy (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 8Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4112/01 PVOS Programování v operačních systémech 1 KlZap 2+2 4 čeština DS
Výběr v OSP 460-4122/03 POU Počítačová obrana a útok 1 ZaZk 2+2 6 čeština DS
Výběr v OSP 460-4138/01 BI Business Intelligence 2 KlZap 2+2 4 čeština DS
Výběr v OSP 460-4109/01 GIS Geografické informační systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština DS

Digitální zpracování obrazu a počítačová grafika (povinně volitelný typu A)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4079/01 DZO Digitální zpracování obrazu 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ DZO
Výběr v OSP 460-4078/01 PG I Počítačová grafika I 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ DZO
Výběr v OSP 460-4080/01 ANO I Analýza obrazu I 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ DZO
Výběr v OSP 460-4033/02 PG II Počítačová grafika II 1 KlZap 2+2 4 čeština PZ DZO
Výběr v OSP 460-4107/01 ANO II Analýza obrazu II 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ DZO
Výběr v OSP 460-4120/01 VD Vizualizace dat 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ DZO

Počítačové systémy a sítě (povinně volitelný typu A)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4112/01 PVOS Programování v operačních systémech 1 KlZap 2+2 4 čeština PZ PSS
Výběr v OSP 460-4081/01 SPS Směrované a přepínané sítě 1 ZaZk 2+3 5 čeština PZ PSS
Výběr v OSP 460-4083/05 SOJ Strojově orientované jazyky 1 ZaZk 2+3 5 čeština PZ PSS
Výběr v OSP 460-4122/03 POU Počítačová obrana a útok 2 ZaZk 2+2 6 čeština PZ PSS
Výběr v OSP 460-4113/01 SUS Správa unixových systémů 2 KlZap 2+2 4 čeština PZ PSS

Softwarové inženýrství (povinně volitelný typu A)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4149/01 SWI I Softwarové inženýrství I 1 ZaZk 3+2 5 čeština PZ SWI
Výběr v OSP 460-4150/01 SWI II Softwarové inženýrství II 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ SWI
Výběr v OSP 460-4151/01 SWI III Softwarové inženýrství III 2 ZaZk 3+2 5 čeština PZ SWI
Výběr v OSP 460-4106/01 SMP Standardy a modelování procesů 2 KlZap 2+2 4 čeština PZ SWI
Výběr v OSP 460-4104/03 VEA Vývoj enterprise aplikací 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ SWI

Teoretická informatika (povinně volitelný typu A)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4088/01 ML Matematická logika 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ TI
Výběr v OSP 460-4146/01 PES Petriho sítě 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ TI
Výběr v OSP 460-4093/01 LP Logické programování 1 KlZap 2+2 4 čeština PZ TI
Výběr v OSP 460-4092/01 ZPJ Zpracování přirozeného jazyka 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ TI
Výběr v OSP 460-4114/01 MAS Multiagentní systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ TI

Teoretická informatika (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4016/01 MaV Modelování a verifikace 1 ZaZk 2+2 4 čeština TI
Výběr v OSP 460-4115/01 VPTI Vybrané partie teoretické informatiky 2 ZaZk 2+2 4 čeština TI

Povinné předměty (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 460-4148/01 SP Semestrální projekt 1 Za 0+1 6 čeština
Výběr v OSP 460-4095/01 DP I Diplomový projekt I 2 Za 0+2 10 čeština
Výběr v OSP 460-4096/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+4 20 čeština

Pro 1. ročník:
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn na webových stránkách fakulty na začátku září.
• Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
• Zvolený předmět z jiného studijního plánu schvaluje garant oboru a student si musí podat písemnou žádost na oborovou katedru.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP mohou studenti získat na oborové katedře. Oborovou katedrou je katedra informatiky.
Pro 2. ročník:
• Studenti druhého ročníku si pro letní semestr zapisují volitelné předměty pouze nabídky pro druhý ročník.
• Zvolený předmět z jiného studijního plánu schvaluje garant oboru a student si musí podat písemnou žádost na oborovou katedru.
• K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny zapsané předměty, získal-li 120 kreditů za celé navazující magisterské studium a odevzdal diplomovou práci.
Součástí státní závěrečné zkoušky je:
- Obhajoba diplomové práce.
- Zkouška z povinného předmětu Informatika.
- Zkouška z nejméně jednoho povinně volitelného předmětu: AZD - Analýza a zpracování dat, DS - Databázové systémy, DZO - Digitální zpracování obrazu a počítačová grafika, PSS - Počítačové systémy a sítě, SWI - Softwarové inženýrství, TI - Teoretická informatika.

Volitelné předměty (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4086/01 BIA Biologicky inspirované algoritmy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4144/01 PFP Praktické funkcionální programování 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4153/01 BDM Blockchain a digitální měny 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4023/01 GPG Geometrie pro počítačovou grafiku 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4145/01 IADKP Interaktivní a automatizované dokazování korektnosti programů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4087/01 NAVY Nekonvenční algoritmy a výpočty 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4084/01 OSMZ Operační systémy mobilních zařízení 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4121/03 OV I Operační výzkum I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 460-4085/01 TPS Technologie počítačových sítí 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 9600-0016/01 IQC Úvod do kvantového počítání 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4038/01 AGU Algoritmizace geometrických úloh 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4143/01 BAAD Bioinformatika - algoritmy a analýza dat 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4135/01 FA Forenzní analýza 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 460-4045/04 IM Informační management 2 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 460-4111/01 MS Mobilní systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4108/01 OV II Operační výzkum II 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4082/01 PS Počítačové systémy 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4054/04 PVBPS Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4116/01 TEH Teorie her 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4152/01 UIH Umělá inteligence ve hrách 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4103/01 AKS Analýza a komprese signálů 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4124/01 BPSDC Bezpečnost počítačových sítí datových center a cloudových služeb 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4094/01 IT Internetové technologie 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4046/02 KPB Kryptografie a počítačová bezpečnost 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4049/04 PM Projektové řízení 2 KlZap 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 460-4058/01 ZMD Zpracování multimediálních dat 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 420-4033/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 2 Zk 1+0 0 čeština

TV (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština

Katedra tělesné výchovy dále nabízí studentům všech ročníků možnost absolvování volitelného předmětu Tělesná výchova a účast na jednotýdenních zimních a letních výcvikových kurzech. Bližší informace přímo na katedře tělesné výchovy a sportu.

CJ (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-3101/02 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0403/01 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-3104/01 APŘ Angličtina pro projektové řízení Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-3103/02 ÚAOTK Úvod do anglické obchodní a technické korespondence Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-3102/02 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0404/01 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 čeština

Studenti si mohou během studia na FEI z této nabídky Institutu jazyků zapsat předměty za maximálně 4 kredity, kapacitu předmětů určuje Institut jazyků.