Studijní plán – FEI / N0533A110006 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2023/2024Studijní programN0533A110006 – Aplikovaná fyzika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 410-8401/01 BVE1 Bezpečnost v elektrotechnice I 1 Zk 1+0 1 čeština ZT
Výběr v OSP 480-4011/01 SMMP Simulace a modelování multifyzikálních problémů 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP 480-4010/01 TEMP Teorie elektromagnetického pole 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT TPL
Výběr v OSP 480-4012/01 UTd Úvod do termodynamiky 1 ZaZk 2+2 4 čeština ZT TPL
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu A
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-4015/01 AJF Aplikovaná jaderná fyzika 1 ZaZk 2+3 5 čeština PZ AJF
Výběr v OSP 480-4015/01 AJF Aplikovaná jaderná fyzika 1 ZaZk 2+3 5 čeština PZ EJF
Výběr v OSP 352-0529/02 D Diagnostika 1 ZaZk 3+2 5 čeština PZ URD
Výběr v OSP 480-4014/01 DoIZ Dozimetrie ionizujícího záření 1 ZaZk 2+3 5 čeština PZ AJF
Výběr v OSP 480-4013/01 FVH Fyzikální vlastnosti hornin 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ TPM
Výběr v OSP 480-4016/01 MM Magnetické materiály 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ MMD
Výběr v OSP 352-0517/02 MaS Měření a senzory 1 ZaZk 2+3 5 čeština PZ OIO
Výběr v OSP 480-4018/01 SAKP Speciální aplikace kapalinových paprsků 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ PTK
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 653-3003/01 FyzMet Fyzikální metalurgie 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 450-4106/01 SAP Senzory v automobilovém průmyslu 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-3101/02 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 480-0010/01 FYI Fyzika I 1 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 712-0136/02 A d/I Jazyk anglický d/I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0336/02 N d/I Jazyk německý d/I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0536/01 R d/I Jazyk ruský d/I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 480-4000/03 KFII Kvantová fyzika II 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-0403/01 NOK-I Německá odborná konverzace I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 480-4001/01 FPFI Fundamentální principy fyziky I Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 410-8402/01 BVE2 Bezpečnost v elektrotechnice II Zk 1+0 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-4021/01 SFyz Statistická fyzika 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP 480-4042/01 UTPL Úvod do teorie pevných látek 1 ZaZk 3+1 5 čeština ZT TPL
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu A
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-4025/01 IZZP Ionizující záření v životním prostředí 1 ZaZk 2+4 6 čeština PZ AJF
Výběr v OSP 480-4027/01 MAM Metody analýzy materiálů 1 ZaZk 3+2 6 čeština PZ MMD
Výběr v OSP 480-4029/01 MPT Modelování proudění tekutin 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ PTK
Výběr v OSP 480-4022/01 OS Optické senzory 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ IVO
Výběr v OSP 480-4022/01 OS Optické senzory 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ OMS
Výběr v OSP 480-4023/01 OIO Optoelektronika a integrovaná optika 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ IVO
Výběr v OSP 480-4023/01 OIO Optoelektronika a integrovaná optika 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ OIO
Výběr v OSP 480-4026/01 SBMJ Senzory na bázi magnetických jevů 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ OMS
Výběr v OSP SKFN 480-4028/01 SKFN Simulace kompenzací pro flexibilní nástroje 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ PTK
Výběr v OSP SKFN 480-4028/01 SKFN Simulace kompenzací pro flexibilní nástroje 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ TPM
Výběr v OSP SKFN 480-4028/02 SKFN Simulace kompenzací pro flexibilní nástroje 1 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ PTK
Výběr v OSP SKFN 480-4028/02 SKFN Simulace kompenzací pro flexibilní nástroje 1 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ TPM
Výběr v OSP 480-4024/01 SGZ Spektrometrie gama záření 1 ZaZk 2+5 7 čeština PZ EJF
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 653-3004/01 DPMn Degradační procesy materiálů 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-3102/02 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 480-0020/01 FYII Fyzika II 1 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 480-0050/01 PM Fyzikální měření 1 KlZap 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 712-0404/01 NOK-II Německá odborná konverzace II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 410-8402/01 BVE2 Bezpečnost v elektrotechnice II Zk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP 480-4002/01 FPFII Fundamentální principy fyziky II Za 2+1 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 470-4405/01 PS Pravděpodobnost a statistika 2 ZaZk 3+3 6 čeština ZT
Výběr v OSP 480-4031/01 PFPr Předdiplomní firemní praxe 2 Za 0+4 4 čeština PZ
Výběr v OSP 480-4043/01 UOPP Úvod do obchodního a průmyslového práva 2 KlZap 1+1 2 čeština ZT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu A
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-4034/01 AIVO Aplikace interferometrie a vláknové optiky 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ IVO
Výběr v OSP 480-4035/01 NeFy Neutronová fyzika 2 ZaZk 2+3 6 čeština PZ EJF
Výběr v OSP 480-4037/01 OMD Optická a magnetická defektoskopie 2 ZaZk 3+3 6 čeština PZ MMD
Výběr v OSP 480-4036/01 PUMD Povrchové úpravy materiálů a jejich diagnostika 2 ZaZk 1+1 3 čeština PZ URD
Výběr v OSP 480-4033/01 SPRS SPR senzory 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ OMS
Výběr v OSP 480-4033/01 SPRS SPR senzory 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ OIO
Výběr v OSP 652-3005/01 TMPT Termomechanické procesy tváření 2 ZaZk 3+2 6 čeština PZ TPM
Výběr v OSP 480-4039/01 URD Ultrazvuková a rentgenová defektoskopie 2 ZaZk 2+4 6 čeština PZ URD
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-4038/01 FYP Fyzika plazmatu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 480-4032/01 VKT Vakuová a kryogenní technika 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 480-4001/01 FPFI Fundamentální principy fyziky I Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 410-8402/01 BVE2 Bezpečnost v elektrotechnice II Zk 1+0 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-4041/01 MFPr Magisterská firemní praxe 2 Za 0+8 10 čeština PZ
Výběr v OSP 480-4040/01 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+18 20 čeština PZ
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 410-8402/01 BVE2 Bezpečnost v elektrotechnice II Zk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP 480-4002/01 FPFII Fundamentální principy fyziky II Za 2+1 3 čeština