Studijní plán – FEI / B0714A060012 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2023/2024Studijní programB0714A060012 – Aplikovaná elektronika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Elektronika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 430-2203/05 ČMT1 Číslicová a mikroprocesorová technika I 2 KlZap 3 h/s+18 h/s 6 čeština PZ ELE
Výběr v OSP 430-2302/03 VPS1 Výkonové polovodičové systémy I 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 čeština PZ ELE
Výběr v OSP 430-2307/04 ERP1 Elektrické regulované pohony I 3 ZaZk 3 h/s+22 h/s 8 čeština PZ ELE

Elektrotechnika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-2016/04 TOI Teorie obvodů I 1 KlZap 8 h/s+6 h/s 6 čeština ZT ELT
Výběr v OSP 430-2201/05 EL Elektronika 1 KlZap 3 h/s+18 h/s 6 čeština ZT ELT
Výběr v OSP 420-2017/03 TOII Teorie obvodů II 1 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT ELT
Výběr v OSP 410-2304/05 PREE Přenos a rozvod elektrické energie 2 KlZap 9 h/s+3 h/s 4 čeština ZT ELT

B-AEL - Aplikovaná elektronika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-2004/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-2110/05 MA1 Matematická analýza 1 1 ZaZk 12 h/s+12 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 440-2103/03 ÚdKT Úvod do komunikačních technologií 1 KlZap 2 h/s+14 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 410-2204/03 VUEE Výroba a užití elektrické energie 1 KlZap 10 h/s+4 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2400/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0 h/s+14 h/s 2 čeština ZT
Výběr v OSP 470-2101/01 ZMA Základy matematiky 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-2018/03 EM Elektrická měření 1 KlZap 0+18 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 470-2201/01 LA1 Lineární algebra 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2079/01 ZAP Základy algoritmizace a programování 1 KlZap 0+21 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 711-0479/21 ZP Základy práva 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 653-0079/03 ETM Elektrotechnické materiály 2 KlZap 16 h/s+0 4 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2410/01 FYI Fyzika I 2 ZaZk 0+18 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 470-2111/05 MA2 Matematická analýza 2 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2009/01 SaS Signály a soustavy 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 711-0527/15 SS Soft Skills I 2 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 410-2101/01 TEDO Technická dokumentace 2 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 430-2202/05 VSP Výkonové spínací prvky 2 ZaZk 4 h/s+3 h/s 3 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2019/01 KYB Kybernetika 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 420-2020/01 PEO Praktika z elektronických obvodů 2 KlZap 0+16 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 470-2404/03 ZS Základy statistiky 2 Za 0+8 h/s 2 čeština ZT
Výběr v OSP 430-8731/01 AE1 Automobilová elektronika I 3 ZaZk 3 h/s+22 h/s 6 čeština PZ
Výběr v OSP 430-2301/01 BS1 Bakalářský seminář I 3 Za 0+12 h/s 8 čeština PZ
Výběr v OSP 430-2303/03 MŘS1 Mikropočítačové řídicí systémy I 3 ZaZk 2 h/s+15 h/s 5 čeština PZ
Výběr v OSP 430-2304/06 MSES Modelování a simulace elektronických systémů 3 KlZap 2 h/s+15 h/s 6 čeština PZ
Výběr v OSP 410-2319/01 VKSP Vybrané kapitoly z elektrických strojů a přístrojů 3 ZaZk 8 h/s+13 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 430-2306/01 BS2 Bakalářský seminář II 3 Za 0+12 h/s 8 čeština PZ
Výběr v OSP 430-2308/01 PZKE Principy zařízení komerční elektroniky 3 ZaZk 3 h/s+22 h/s 8 čeština PZ
Výběr v OSP 430-2205/03 TPŘEP Technické prostředky pro řízení elektrických pohonů 3 ZaZk 3 h/s+15 h/s 6 čeština PZ

Studenti si v průběhu studia zapisují všechny povinné předměty. Dále si mohou zapsat volitelné předměty. Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
1. ročník
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku ZS dle harmonogramu AR na webu fakulty.
• Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku. Studenti v opakovaném 1. ročníku musí splnit všechny předměty zimního semestru zapsané do 1. ročníku, aby mohli pokračovat v LS.
• Minimální počet kreditů nutný pro postup do 2. ročníku je nejméně 40 kreditů.
2. ročník
• Vprůběhu letního semestru si student volí téma bakalářské práce.
• Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
3. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• K SZZ se student může přihlásit, má-li splněné všechny zapsané předměty, získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium a odevzdal v termínu bakalářskou práci.
• Rozsah SZZ: obhajoba bakalářské práce, povinný předmět Elektronika, povinný předmět Elektrotechnika

Anglický jazyk (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1150/01 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň (komb.st.) 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1151/01 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI – pokročilá úroveň (komb.st.) 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1152/01 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI – pokročilá úroveň (komb.st.) 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1153/01 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI – pokročilá úroveň (komb.st.) 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština

Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Studentům je automaticky zapsána pokročilá úroveň. Angličtina pro začátečníky je určena jen studentům, kteří výuku angličtiny na střední škole neměli vůbec, nebo pouze dva roky. Pro změnu úrovně jazyka kontaktujte neprodleně studijní oddělení.

Anglický jazyk pro začátečníky (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0120/02 Aa/I-FEI Jazyk anglický a/I pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0121/02 Aa/II-FEI Jazyk anglický a/II pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0122/02 Aa/III-FEI Jazyk anglický a/III pro FEI - začátečnická úroveň 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0123/02 Aa/IV-FEI Jazyk anglický a/IV pro FEI - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština

Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Studentům je automaticky zapsána pokročilá úroveň. Angličtina pro začátečníky je určena jen studentům, kteří výuku angličtiny na střední škole neměli vůbec, nebo pouze dva roky. Pro změnu úrovně jazyka kontaktujte neprodleně studijní oddělení.

Bezpečnost v elektrotechnice (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 420-2036/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 2 Zk 6 h/s+0 0 čeština

Předmět Bezpečnost v elektrotechnice 2 je určen studentům, kteří absolvovali předmět Bezpečnost v elektrotechnice před 3 lety a více.