Studijní plán – FS / B0713A070002 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2023/2024Studijní programB0713A070002 – Energetika a životní prostředí
FakultaFakulta strojníSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8310/01 FYI Fyzika I 1 KlZap 0+8 h/s 2 čeština ZT
Výběr v OSP 345-0349/02 KM Konstrukční materiály 1 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 310-2117/02 M1 Matematika 1 1 ZaZk 16 h/s+10 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 342-3312/01 PDaL Průmyslová doprava a logistika 1 KlZap 12 h/s+0 3 čeština PZ
Výběr v OSP 352-0340/01 TV Technické výpočty 1 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 361-0381/05 ZEP Základy energetických procesů 1 Za 13 h/s+0 3 čeština PZ
Výběr v OSP 347-0302/03 ZS Základy strojnictví 1 ZaZk 6 h/s+16 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 345-0350/04 ZTSv Základy technologie svařování 1 KlZap 6 h/s+3 h/s 3 čeština ZT
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 310-2110/04 ZM Základy matematiky 1 Za 0+8 h/s 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2171/01 Ac/I-FSK Jazyk anglický c/I pro FS (komb. st.) 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 310-2113/02 KG Konstruktivní geometrie 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 310-2112/02 MII Matematika II 1 ZaZk 11 h/s+0 4 čeština ZT
Výběr v OSP 340-0356/02 PDaÚS Provoz, diagnostika a údržba strojů 1 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 330-0301/03 STAT Statika 1 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština ZT
Výběr v OSP 352-0324/02 TP Technické prezentace 1 Za 0 h/s+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0301/07 Termo Termomechanika 1 ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština ZT TAS
Výběr v OSP 330-0308/05 VZM Vlastnosti a zkoušení materiálu 1 KlZap 12 h/s+0 4 čeština PZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0136/03 SRIP Společenská realita v inženýrské praxi 1 KlZap 10 h/s+0 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 310-2114/01 RzMI Repetitorium z matematiky I 1 Za 0+6 h/s 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 330-0302/03 DYN1 Dynamika I 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština ZT
Výběr v OSP 340-0355/01 GS Grafické systémy 2 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 712-2172/01 Ac/II-FSK Jazyk anglický c/II pro FS (komb. st.) 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 310-2121/02 MIII Matematika III 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština ZT
Výběr v OSP 338-0301/01 MeTek Mechanika tekutin 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 330-0305/03 PaP Pružnost a pevnost 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 346-3002/01 StrMet Strojírenská metrologie 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština ZT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0527/22 SS Soft Skills I 2 KlZap 10 h/s+0 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 330-0322/03 MATC MathCad 2 KlZap 0+10 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 310-2123/01 RzKG Repetitorium z konstruktivní geometrie 2 Za 0+13 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 310-2120/01 RzMII Repetitorium z matematiky II 2 Za 0 h/s+6 h/s 1 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 354-0303/03 CAD I CAD I 2 KlZap 8 h/s+4 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 347-0304/01 ČSII Části a mechanismy strojů 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 6 čeština PZ
Výběr v OSP 480-8320/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 16 h/s+4 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 361-0311/05 PES Provoz energetických strojů 2 ZaZk 15 h/s+2 h/s 4 čeština ZT PEZ, TOP
Výběr v OSP 346-3001/01 TechO Technologie obrábění 2 ZaZk 10 h/s+2 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 345-0347/02 TTaS Technologie tváření a slévání 2 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 352-0301/02 ZA Základy automatizace 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština PZ
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 340-0337/01 GS II Grafické systémy II 2 KlZap 8 h/s+4 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 310-2122/01 RzMIII Repetitorium z Matematiky III 2 Za 0 h/s+6 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 345-0321/04 TTaMI Transfer technologií a management inovací 2 KlZap 0+8 h/s 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 410-8321/01 ELFS Elektrotechnika 3 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 712-2173/01 Ac/III-FS Jazyk anglický c/III pro FS (komb. st.) 3 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 361-0306/05 RočPr Ročníkový projekt 3 KlZap 10 h/s+4 h/s 3 čeština PZ
Výběr v OSP 361-0309/03 Sd+Sp Základy sdílení tepla a spalování 3 ZaZk 14 h/s+2 h/s 5 čeština ZT TAS
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu A
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 361-0321/10 AOZE1 Alternativní a obnovitelné zdroje energie 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština PZ TOP
Výběr v OSP 361-0377/06 OdpH Odpadové hospodářství 3 ZaZk 12 h/s+5 h/s 4 čeština PZ TOP
Výběr v OSP 361-0351/12 OZP Ochrana životního prostředí 3 ZaZk 12 h/s+5 h/s 4 čeština PZ TOP
Výběr v OSP 361-0314/09 PME Provozní měření v energetice 3 KlZap 12 h/s+5 h/s 4 čeština PZ PEZ
Výběr v OSP 361-0358/11 VyuZd Využití energetických zdrojů 3 ZaZk 15 h/s+2 h/s 4 čeština PZ PEZ
Výběr v OSP 361-0330/05 JE Základy jaderné energetiky 3 ZaZk 12 h/s+5 h/s 4 čeština PZ PEZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 361-0321/10 AOZE1 Alternativní a obnovitelné zdroje energie 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština PEZ
Výběr v OSP 361-0377/06 OdpH Odpadové hospodářství 3 ZaZk 12 h/s+5 h/s 4 čeština PEZ
Výběr v OSP 361-0351/12 OZP Ochrana životního prostředí 3 ZaZk 12 h/s+5 h/s 4 čeština PEZ
Výběr v OSP 361-0314/09 PME Provozní měření v energetice 3 KlZap 12 h/s+5 h/s 4 čeština TOP
Výběr v OSP 361-0358/11 VyuZd Využití energetických zdrojů 3 ZaZk 15 h/s+2 h/s 4 čeština TOP
Výběr v OSP 361-0330/05 JE Základy jaderné energetiky 3 ZaZk 12 h/s+5 h/s 4 čeština TOP

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 361-0378/01 BP Bakalářský projekt 3 KlZap 0+22 h/s 14 čeština PZ
Výběr v OSP 361-0344/09 EPP Ekologie průmyslových podniků 3 ZaZk 7 h/s+2 h/s 5 čeština PZ TOP
Výběr v OSP 712-2174/01 Ac/IV-FSK Jazyk anglický c/IV pro FS (komb. st.) 3 ZaZk 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 310-2130/02 NM Numerická matematika 3 KlZap 11 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 361-0315/07 PE Průmyslová energetika 3 ZaZk 6 h/s+5 h/s 5 čeština PZ PEZ