Studijní plán – FS / N0715A270037 / S03 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2023/2024Studijní programN0715A270037 – Konstrukční inženýrství
FakultaFakulta strojníSpecializaceS03 – Technická diagnostika, opravy a udržování
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Volitelné předměty (volitelný odborný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0501/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt 1 KlZap 0+5 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 310-3140/01 RzMIV Repetitorium z Matematiky IV 1 Za 0+1 1 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 340-0570/01 KMKV Konstrukce moderních kolejových vozidel 2 Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0601/01 ZaSPProj Zahraniční studijní pobyt 2 KlZap 0+5 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 342-0660/03 VPzKZV Vybrané přednášky z konstrukce závodních vozidel 2 KlZap 3+0 2 čeština

Volitelné předměty mimo povinnosti studenta.

Technická diagnostika, opravy a udržování (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 340-0519/01 PaÚS Provoz a údržba strojů 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ PUS
Výběr v OSP 340-0533/02 ŽaS Životnost a spolehlivost 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ PUS

Předměty programu (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 347-0501/02 ČSIII Části a mechanismy strojů III 1 KlZap 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 340-0582/01 KON Konstruování 1 KlZap 0+3 4 čeština
Výběr v OSP MIV 310-3141/01 MIV Matematika IV 1 ZaZk 2+3 5 čeština ZT
Výběr v OSP MIV 310-3141/03 MIV Matematika IV 1 ZaZk 2+3 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 340-0509/04 MK Metodika konstruování 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ RT
Výběr v OSP RT 354-0524/04 RT Robotika 1 KlZap 2+2 4 čeština ZT
Výběr v OSP RT 354-0524/05 RT Robotika 1 KlZap 2+2 4 angličtina ZT
Výběr v OSP TBAND 340-0572/02 TBaND Technická bezdemontážní a nedestruktivní diagnostika 1 ZaZk 2+3 5 čeština PZ TD
Výběr v OSP TBAND 340-0572/04 TBaND Technická bezdemontážní a nedestruktivní diagnostika 1 ZaZk 2+3 5 angličtina PZ
Výběr v OSP 347-0523/01 TaPSS Tolerování a přesnost strojních součástí 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0584/01 ATD1 Aplikace technické diagnostiky v konstrukci strojů I 1 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 330-0515/01 APLME Aplikovaná mechanika 1 ZaZk 2+2 4 čeština ZT
Výběr v OSP 340-0573/01 MMS Maziva a mazací systémy 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ TT
Výběr v OSP 340-0579/01 PvKS Plasty v konstrukci strojů 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0528/02 RT Renovační technologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ RT
Výběr v OSP 338-0523/01 TMech Tekutinové mechanizmy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0581/01 VD Výrobní dokumentace 1 KlZap 0+3 5 čeština PZ TT
Výběr v OSP 340-0597/01 ATD2 Aplikace technické diagnostiky v konstrukci strojů II 2 KlZap 0+5 5 čeština
Výběr v OSP 342-0601/01 DZ Dopravní zařízení 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0601/01 PSP Počítačové simulace v průmyslu 2 ZaZk 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 340-0583/01 PMvTD Pokročilé metody v technické diagnostice 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ TD
Výběr v OSP 340-0578/01 RE Reverse Engineering 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 340-0598/01 ATD3 Aplikace technické diagnostiky v konstrukci strojů III 2 KlZap 0+4 8 čeština
Výběr v OSP 340-0562/02 DP Diplomový projekt 2 KlZap 0+6 20 čeština

Povinné předměty této specializace. Některé z nich jsou společné pro všech 5 specializací - napříč celým studijním programem

Společenské vědy (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0479/37 ZP Základy práva 2 KlZap 0+2 2 čeština

Z tohoto bloku si studenti volí minimálně jeden předmět