Studijní plán – FEI / P0613D140033 / - / - / D / P / Ostrava / en

Akademický rok2023/2024Studijní programP0613D140033 – Informatika a výpočetní vědy
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace
Typ studiadoktorské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Oborově zaměřené předměty (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 50Min. předmětů: 5
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 9600-0005/02 AOK Analýza a optimalizace kódů Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 460-6016/04 AD Analýza dat Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 460-6013/02 ANO Analýza obrazu Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6101/02 APFA Aplikovaná funkcionální analýza Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6501/02 ALA Aplikovaná lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 460-6017/02 BIOIV BIO inspirované výpočty Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 460-6001/02 DZO Digitální zpracování obrazu Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 460-6010/02 DIS Dokumentografické informační systémy Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 460-6012/02 FIDS Fyzická implementace databázových systémů Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 9600-0003/02 HPCKN HPC knihovny a nástroje Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6405/05 KKMMS Klasické a kvantové metody molekulových simulací Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 460-6011/04 KOD Komprese dat Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6401/02 MTSAR Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6502/02 MMMKP Matematické modelování a MKP Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6301/02 MDM Metody diskrétní matematiky Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6503/02 MO Metody optimalizace Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 460-6020/03 MaSKS Modelování a simulace komplexních systémů Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0951/02 PP Modelování přenosu hmoty a tepla Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 410-6015/03 MOEL Modelování v elektroenergetice Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6504/02 NM Numerické metody Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 460-6008/02 PA Paralelní algoritmy Zk 26 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 9600-0001/02 PAR Paralelní architektury Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 460-6005/04 PS Petriho sítě Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 460-6021/02 PoB Počítačová bezpečnost Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-6019/02 PMZS Pokročilé metody zpracování signálů Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 460-6018/02 SOS Sociální sítě Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-6020/02 SDR Softwarově definované rádio Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6402/02 SEZ Spolehlivost elektronických zařízení Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/04 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 460-6026/02 SU Strojové učení Zk 26 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 460-6004/04 TA Teorie algoritmů Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 460-6002/02 TFS Teorie formálních systémů Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6302/02 TGI Teorie grafů I Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 460-6014/02 TIL Transparentní Intensionální Logika Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6102/02 VM Variační metody pro inženýry Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6103/02 VSIDT Vybrané statě z integrálních a diskrét. transformací Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0910/03 VSMT Vybrané statě z mechaniky tekutin Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 460-6015/04 VODDS Vykonávání a optimalizace dotazů v databázových systémech Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6505/02 VYET Výpočetní elektrotechnika Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6404/02 ZKCHEM Základy kvantové chemie a její aplikace Zk 28 h/s+0 10 angličtina

Předměty jsou voleny dle zaměření tématu disertační práce

Jazyky (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 10Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/03 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/03 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/03 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/03 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina