Studijní plán – FBI / B1032A020008 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2023/2024Studijní programB1032A020008 – Ochrana obyvatelstva a krizový management
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 651-2032/01 CH Chemie 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 050-0533/02 MB Management v bezpečnosti 1 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 230-0301/02 MI Matematika I 1 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 030-0583/02 PKJR Přírodní katastrofy a jejich řešení 1 KlZap 12 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 040-0600/01 ŘR Řízení rizik 1 KlZap 12 h/s+0 3 čeština ZT OKM
Výběr v OSP 030-0600/01 ÚDS Úvod do studia 1 Za 0 h/s+5 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 060-0539/01 ZBP Základy bezpečnostní politiky 1 KlZap 12 h/s+0 3 čeština ZT OKM
Výběr v OSP 040-0601/01 BOZP Základy BOZP 1 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1126/01 Ab/I-FBI Jazyk anglický b/I pro FBI - mírně pokročilá úroveň (komb.st.) 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0405/03 JN-I Jazyk německý I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 230-0320/02 ZM Základy matematiky 1 Za 0+8 h/s 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8011/01 FYI Fyzika I 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 050-0546/01 KM Krizový management 1 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština PZ OKM
Výběr v OSP 230-0306/02 MII Matematika II 1 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 050-0022/02 OOB-I Ochrana obyvatelstva I 1 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština PZ OKM
Výběr v OSP 050-0540/01 OKŘ Organizace krizového řízení 1 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština PZ OKM
Výběr v OSP 030-0582/02 TK Technické kreslení 1 KlZap 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 711-0479/35 ZP Základy práva 1 Zk 8 h/s+0 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1127/01 Ab/II-FBI Jazyk anglický b/II pro FBI - mírně pokročilá úroveň (komb.st.) 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 060-0540/01 OSMV Obrana státu a mezinárodní vztahy 1 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 050-0541/01 UIvB Umělá inteligence v bezpečnosti 1 KlZap 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 060-0529/01 VBaVP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek 1 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0406/03 JN-II Jazyk německý II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 230-0323/01 Repet 1 Repetitorium z matematiky 1 1 Za 0+16 h/s 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 050-0548/01 AR Analýza rizik 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština ZT OKM
Výběr v OSP 050-0547/01 BPL I Bezpečnostní plánování I 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ OKM
Výběr v OSP 060-0537/01 FBT Fyzika v bezpečnostních technologiích 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 050-0544/01 LHK Likvidace havárií a katastrof 2 KlZap 12 h/s+0 3 čeština PZ OKM
Výběr v OSP 050-0517/04 OOB-II Ochrana obyvatelstva II. 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština PZ OKM
Výběr v OSP 230-0303/02 S Statistika 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0432/03 Legss Veřejná správa 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1128/01 Ab/III-FBI Jazyk anglický b/III pro FBI - mírně pokročilá úroveň (komb.st.) 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 050-0549/01 KPZ Krizová připravenost zdravotnictví 2 KlZap 5 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 030-0603/01 SMaK Stavební materiály a konstrukce 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0407/03 JN-III Jazyk německý III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP BI 050-0527/02 BI Bezpečnostní informatika 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP BI 050-0527/03 BI Bezpečnostní informatika 2 ZaZk 14 h/s+0 4 angličtina
Výběr v OSP 050-0550/01 CNP Civilní nouzová připravenost 2 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština PZ OKM
Výběr v OSP 050-0528/02 EKOB Ekonomie v bezpečnosti 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 050-0529/02 INFOO Infrastruktury a ochrana obyvatelstva 2 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština PZ OKM
Výběr v OSP 050-0542/01 MNMÚ Modelování následků mimořádných událostí 2 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1129/01 Ab/IV-FBI Jazyk anglický b/IV pro FBI - mírně pokročilá úroveň (komb.st.) 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 711-0523/03 KsV Komunikace s veřejností 2 KlZap 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 040-0603/01 NLaM Nebezpečné látky a materiály 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 060-0530/01 OO Ochrana objektu 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0601/01 PBS Požární bezpečnost staveb 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 040-0623/01 TaJR Technologie a jejich rizika 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0408/03 JN-IV Jazyk německý IV 2 Za 0+8 h/s 1 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 050-0552/01 BPL II Bezpečnostní plánování II 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ OKM
Výběr v OSP 050-0530/02 KČB Kontrolní činnost v bezpečnosti 3 KlZap 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 050-0557/01 LKM Logistika krizového managementu 3 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština PZ OKM
Výběr v OSP 050-0553/01 MKS Management krizových situací 3 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština PZ OKM
Výběr v OSP 050-0543/01 SP Semestrální projekt 3 Za 12 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 040-0619/01 ARZH Analýza rizik závažných havárií 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 050-0511/04 MODEL Modelování rozhodovacích procesů 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 050-0510/04 PSaOchr Počítačové sítě a ochrana dat 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 040-0620/01 PJS Pojišťovnictví 3 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 050-0545/01 PrPO Předpisy PO 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 060-0536/01 PBK-BOM Psychologie bezpečnosti a katastrof 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 548-0057/07 ZGIF Základy geoinformatiky 3 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 050-0555/02 BP Bakalářská práce 3 Za 0+10 h/s 30 čeština