Studijní plán – FS / P1041D040006 / - / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2023/2024Studijní programP1041D040006 – Dopravní systémy
FakultaFakulta strojníSpecializace
Typ studiadoktorské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Jazyky (povinně volitelný typu B)Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština

Matematika DS (povinně volitelný typu B)Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6501/01 ALA Aplikovaná lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0261/01 IaAF Interpolace a aproximace funkcí Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 310-4001/01 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6503/01 MO Metody optimalizace Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 310-4000/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza Zk 28 h/s+0 10 čeština

DST (povinně volitelný typu B)Min. předmětů: 4
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0955/01 AV Aerodynamika vozidel Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0930/01 AGT Aplikované geoinformační technologie Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0954/01 DV Dynamika vozidel Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 651-0924/01 EaZDSaKD Environmentální a zdravotní dopady silniční a kolejové dopravy Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0918/01 EMvKMV Experimentální metody v konstrukčních materiálech vozidel Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-8801/01 FT Fyzika tekutin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0955/01 KV Konstrukce vozidel Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0945/02 LČvD Lidský činitel v dopravě Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0957/01 LDS Logistika dopravních systémů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 651-0925/01 MpBSA Materiály pro brzdové systémy automobilů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-8802/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0956/01 MJSV Modelování jízdních strategií vozidel Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0958/01 NMO Nekonvenční metody optimalizace Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0959/01 PaHPV Pokročilé a hybridní pohony vozidel Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0960/01 PMDP Pokročilé metody dopravního prognózování Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0919/01 PPK Pravděpodobnostní posuzování konstrukcí Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0961/01 POM Principy optimalizačních metod Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0970/01 SDS Simulace dopravních systémů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0969/01 SaFB Spolehlivost a funkční bezpečnost Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0963/01 SVM Stochastické výpočetní metody Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0964/01 TaRLD Technologie a řízení letecké dopravy Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0965/01 TaRSMD Technologie a řízení silniční a městské dopravy Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0966/01 TaRZD Technologie a řízení železniční dopravy Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0968/01 TSvD Telematické systémy v dopravě Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0967/01 TD Teorie dopravy Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9600-0015/01 VMaNpDS Výpočetní metody a nástroje pro dopravní systémy Zk 25 h/s+0 10 čeština