Studijní plán – FS / B1088A040001 / S02 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2023/2024Studijní programB1088A040001 – Provoz a řízení letecké dopravy
FakultaFakulta strojníSpecializaceS02 – Provoz letadlové techniky
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku
LE – dobíhající pro ročníky: 2, 3

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8310/01 FYI Fyzika I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 310-2117/01 M1 Matematika 1 1 ZaZk 2+4 6 čeština ZT
Výběr v OSP 330-0307/03 NM Nauka o materiálu 1 Zk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0527/22 SS Soft Skills I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 352-0340/01 TV Technické výpočty 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 342-3365/01 ÚdCL Úvod do civilního letectví 1 Zk 2+0 2 čeština PZ
Výběr v OSP 342-0422/04 VZL1 Všeobecné znalosti letadel 1 1 KlZap 2+1 3 čeština PZ LES
Výběr v OSP 342-3385/01 ZSTvL Základy strojírenské technologie v letectví 1 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 347-0302/03 ZS Základy strojnictví 1 ZaZk 2+3 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8320/01 FYII Fyzika II 1 ZaZk 2+2 4 čeština ZT
Výběr v OSP 712-2165/03 Ac/I-FS Jazyk anglický c/I pro FS (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 310-2112/02 MII Matematika II 1 ZaZk 2+2 4 čeština ZT
Výběr v OSP 340-0396/01 PSLT Počítačové simulace v letadlové technice 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0474/05 PVL 1 Přístrojové vybavení letadel 1 1 ZaZk 2+1 3 čeština PZ LES
Výběr v OSP 711-0136/03 SRIP Společenská realita v inženýrské praxi 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 330-0313/02 TMLET Technická mechanika v letectví 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 342-0423/04 VZL2 Všeobecné znalosti letadel 2 1 KlZap 2+1 3 čeština PZ LES
Výběr v OSP 342-3367/01 ZE I Základy elektrotechniky I 1 KlZap 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 342-6520/01 PLnSLZ Praktikum z létaní na SLZ Za 0+2 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2166/03 Ac/II-FS Jazyk anglický c/II pro FS (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 345-0349/01 KM Konstrukční materiály 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0457/05 LM1 Letecké motory 1 2 KlZap 2+1 3 čeština PZ LE
Výběr v OSP 310-2121/01 MIII Matematika III 2 ZaZk 2+2 4 čeština ZT
Výběr v OSP 340-0303/04 ORU Organizace a řízení údržby 2 ZaZk 2+1 3 čeština PZ PLT
Výběr v OSP 330-0305/05 PaP Pružnost a pevnost 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0424/05 VZL3 Všeobecné znalosti letadel 3 2 KlZap 2+1 3 čeština PZ LE
Výběr v OSP 342-3371/01 ZEt II Základy elektrotechniky II 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 338-0330/01 ZMechTek Základy mechaniky tekutin 2 ZaZk 2+2 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 347-0333/01 CMKL Části a mechanismy konstrukce letadel 2 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 338-0329/01 HydML Hydraulické mechanismy letadel 2 KlZap 2+2 4 čeština PZ
Výběr v OSP 342-0458/04 LM2 Letecké motory 2 2 ZaZk 2+1 3 čeština PZ LE
Výběr v OSP 346-5003/03 ŘKaM Řízení kvality a metrologie 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-3328/01 SDS1 Spolehlivost dopravních systémů 1 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ PLT
Výběr v OSP 342-0441/03 VZL4 Všeobecné znalosti letadel 4 2 Zk 2+0 2 čeština PZ LE
Výběr v OSP 352-0354/01 ZARvL Základy automatického řízení v letectví 2 ZaZk 3+1 4 čeština PZ
Výběr v OSP 342-3374/01 ZEl Základy elektroniky 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP ZLI 342-0426/04 ZL1 Základy letu 1 2 KlZap 2+1 3 čeština PZ
Výběr v OSP ZLI 342-0426/05 ZL1 Základy letu 1 2 KlZap 2+1 3 angličtina PZ
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 342-6520/01 PLnSLZ Praktikum z létaní na SLZ Za 0+2 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2167/03 Ac/III-FS Jazyk anglický c/III pro FS (středně pokročilí) 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-3384/01 KMŘLD Kvantitativní metody řízení v letecké dopravě 3 ZaZk 2+2 4 čeština ZT
Výběr v OSP 342-3380/01 LČvÚL Lidský činitel v údržbě letadel 3 Zk 2+0 2 čeština PZ PLT
Výběr v OSP 712-0131/03 OLA/I Odborná letecká angličtina I 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP PVL2 342-0475/04 PVL 2 Přístrojové vybavení letadel 2 3 ZaZk 2+1 3 čeština PZ LE
Výběr v OSP PVL2 342-0475/05 PVL 2 Přístrojové vybavení letadel 2 3 ZaZk 2+1 3 angličtina PZ LE
Výběr v OSP 361-0380/04 TTM Termomechanika turbinových motorů 3 ZaZk 2+2 4 čeština PZ
Výběr v OSP 342-3379/01 ÚaOLT Údržba a opravárenství letadlové techniky 3 KlZap 2+1 3 čeština PZ PLT
Výběr v OSP 342-3377/01 Vr Vrtule 3 KlZap 2+1 3 čeština PZ
Výběr v OSP 342-0439/03 ZL2 Základy letu 2 3 ZaZk 2+1 3 čeština PZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 352-0341/01 ISveS Informační systémy ve strojírenství 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0524/04 RT Robotika 3 KlZap 2+2 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 342-3349/02 BP Bakalářský projekt 3 KlZap 0+2 10 čeština
Výběr v OSP 712-2168/03 Ac/IV-FS Jazyk anglický c/IV pro FS (středně pokročilí) 3 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-3315/04 MJDS Management jakosti dopravních systémů 3 ZaZk 2+2 4 čeština PZ PLT
Výběr v OSP 352-0001/01 MaRSL Měřicí a řídicí systémy letadel 3 ZaZk 28 h/s+28 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 310-2130/01 NM Numerická matematika 3 KlZap 2+2 4 čeština ZT
Výběr v OSP 712-0132/03 OLA/II Odborná letecká angličtina II 3 ZaZk 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 342-3348/02 EaMvD Ekonomika a management v dopravě 1 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0677/02 Log Logistika 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 342-6520/01 PLnSLZ Praktikum z létaní na SLZ Za 0+2 2 čeština