Studijní plán – HGF / B0724HGF012 / - / - / B / P / Ostrava / en

Akademický rok2022/2023Studijní programB0724HGF012 – Ekonomika surovin
FakultaHornicko-geologická fakultaSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-0029/29 G Geologie 1 ZaZk 3+3 7 angličtina ZT
Výběr v OSP 545-0144/02 PP Počítačové praktikum 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 545-0126/06 SysPr Systémy prezentace a distribuce informací 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0012/03 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 545-0153/02 TES Teorie ekonomických systémů 1 ZaZk 3+2 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 230-0400/02 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+2 2 angličtina ZT
Výběr v OSP 545-0183/02 ZSP Základy surovinové politiky státu 1 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ SZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2185/02 Ac/I-HGF Jazyk anglický c/I 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2845/02 Fc/I Jazyk francouzský c/I (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2585/03 Rc/I-HGF Jazyk ruský c/I 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2745/02 Šc/I Jazyk španělský c/I (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2385/02 Nc/I-HGF Německý jazyk c/I 1 Za 0+2 2 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 545-0146/02 MVS Ekonomika využívání surovin 1 ZaZk 3+2 6 angličtina ZT EMS
Výběr v OSP 541-0054/04 LNVZ Ložiska nerostných surovin a výpočet zásob 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 545-0147/02 ISP Manažerské systémy v surovinovém průmyslu 1 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ EMS
Výběr v OSP 230-0404/02 MI Matematika I 1 ZaZk 2+2 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 545-0185/02 01 Surovinový průmysl 1 KlZap 2+1 3 angličtina
Výběr v OSP 713-0013/03 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 545-0170/02 VT Výpočetní technika 1 KlZap 2+1 3 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2186/02 Ac/II-HGF Jazyk anglický c/II 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2846/02 Fc/II Jazyk francouzský c/II (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2586/03 Rc/II-HGF Jazyk ruský c/II 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2746/02 Šc/II Jazyk španělský c/II (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2386/02 Nc/II-HGF Německý jazyk c/II 1 Za 0+2 2 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8510/04 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0202/13 DL Dobývání ložisek 2 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ DL
Výběr v OSP 545-0151/02 MSP Marketing v surovinovém průmyslu 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 230-0405/02 MII Matematika II 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 545-0184/02 PES Projektování ekonomických systémů 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2187/02 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2847/02 Fc/III Jazyk francouzský c/III (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2587/03 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2747/02 Šc/III Jazyk španělský c/III (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 545-0152/02 MPS Modelování průmyslových systémů 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 712-2387/02 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 546-0831/05 UP Územní plánování 2 ZaZk 2+2 5 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 545-0154/02 ASSP Aplikovaná statistika v surovinovém průmyslu 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 545-0171/02 REP Reporting 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 546-0307/08 UVH Úvod do vodního hospodářství 2 KlZap 2+1 3 angličtina PZ SZ
Výběr v OSP 542-0433/08 ZÚNS Základy úpravy nerostných surovin 2 KlZap 2+1 4 angličtina PZ DL
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2188/02 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2848/02 Fc/IV Jazyk francouzský c/IV (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2588/03 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 2 ZaZk 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2748/02 Šc/IV Jazyk španělský c/IV (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 544-0062/13 MKn Mapy a katastr nemovitostí 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 712-2388/02 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 711-0433/03 PvHP Právo v hospodářské praxi 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0046/02 PPV Projektování a příprava výroby 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 545-0075/02 ŘZ Řízení zdrojů 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 711-0423/10 Sss Státní správa a samospráva 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 546-0339/06 ÚdOH Úvod do odpadového hospodářství 2 ZaZk 2+2 5 angličtina

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 545-0162/02 AVTI Aplikace výpočetní techniky I 3 KlZap 1+2 3 angličtina
Výběr v OSP 542-0003/05 EDL Exkurze na dolech a lomech 3 Za 2 d+0 1 angličtina
Výběr v OSP 542-0322/08 HPBP Horní právo a bezpečnostní předpisy 3 ZaZk 2+2 5 angličtina ZT DL
Výběr v OSP 545-0155/02 MSP Management v surovinovém průmyslu 3 ZaZk 4+2 7 angličtina PZ EMS
Výběr v OSP 545-0174/02 ŘMT Řízení materiálových toků v surovinovém průmyslu 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 545-0156/02 TNS Trh nerostných surovin 3 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ SZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 545-0071/02 PPP Podnikatelství a podnikatelský projekt 3 KlZap 1+2 4 angličtina
Výběr v OSP 541-0274/09 SJV Suroviny a jejich využití 3 KlZap 2+1 4 angličtina

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 545-0157/02 AVTII Aplikace výpočetní techniky II 3 KlZap 1+2 3 angličtina
Výběr v OSP 545-0172/02 FM Finanční matematika 3 KlZap 1+2 4 angličtina
Výběr v OSP 545-0158/03 PSP Prognózování v surovinovém průmyslu 3 ZaZk 2+1 4 angličtina PZ EMS
Výběr v OSP 546-0446/07 RaRKraj Rekultivace a regenerace krajiny 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 545-0204/08 SemBcP Seminář k Bc práci 3 Za 0+2 10 angličtina
Výběr v OSP 545-0161/04 WMT Webové a mobilní technologie 3 KlZap 1+2 4 angličtina