Studijní plán – EKF / B0311A050005 / S01 / - / B / P / Ostrava / en

Akademický rok2023/2024Studijní programB0311A050005 – Aplikovaná ekonomie
FakultaEkonomická fakultaSpecializaceS01 – Ekonomický rozvoj
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 114-0558/01 DEK Deskriptivní ekonomie 1 KlZap 2+2 5 angličtina PZ ED
Výběr v OSP 153-0571/02 EVS Ekonomie veřejného sektoru 1 KlZap 2+1 5 angličtina PZ ED
Výběr v OSP 155-0504/01 INFO Informatika 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 151-0500/03 Math A Matematika A 1 KlZap 2+2 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 114-0500/03 MIC A Mikroekonomie A 1 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ ECO
Výběr v OSP 152-0507/01 BE Podniková ekonomika 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 119-0502/01 LIB Právo v podnikání 1 Zk 2+0 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0012/03 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2304/03 N1c/I-EkF Jazyk německý 1c/I pro EkF (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2504/02 R1c/I-EkF Jazyk ruský 1c/I pro EkF (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 116-0564/01 DEMOGR Demografie Za 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 154-0513/04 FMa Finanční management Za 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 114-0567/01 OPB Odborná praxe Za 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 157-0563/01 PMe Podnikatelské modely Za 2+2 4 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 154-0500/02 FINa Finance 1 ZaZk 2+2 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 114-0501/03 MAC A Makroekonomie A 1 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ ECO
Výběr v OSP 115-0586/04 MAN Management 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 151-0502/02 MathB Matematika B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 713-0013/03 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2305/03 N1c/II-EkF Jazyk německý 1c/II pro EkF (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2505/02 R1c/II-EkF Jazyk ruský 1c/II pro EkF (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 116-0563/01 ECOGEO Hospodářská geografie Za 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 114-0511/03 IMR Mezinárodní měnové vztahy Za 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 114-0568/01 OPBZ Odborná praxe v zahraničí Za 0+10 6 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 120-0541/04 EEI Ekonomie evropské integrace 2 ZaZk 3+1 5 angličtina PZ AE
Výběr v OSP 114-0559/01 HPO Hospodářská politika 2 ZaZk 3+2 6 angličtina PZ AE
Výběr v OSP 116-0560/01 LRRAJ Lokalizace a regionální rozvoj 2 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ ED
Výběr v OSP 151-0503/06 StatA Statistika A 2 ZaZk 2+2 5 angličtina ZT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0077/02 F2a/I-E Jazyk francouzský 2a/I pro EkF (3) 2 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 712-2306/03 N1c/III-EF Jazyk německý 1c/III pro EkF (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0477/03 N2a/I-E Jazyk německý 2a/I pro EkF (3) 2 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 712-2506/02 R1c/III-EF Jazyk ruský 1c/III pro EkF (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0677/03 R2a/I-E Jazyk ruský 2a/I pro EkF (3) 2 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 712-0877/03 Š2a/I-E Jazyk španělský 2a/I pro EkF (3) 2 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 116-0564/01 DEMOGR Demografie Za 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 154-0513/04 FMa Finanční management Za 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 114-0567/01 OPB Odborná praxe Za 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 157-0563/01 PMe Podnikatelské modely Za 2+2 4 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 120-0563/01 MO Mezinárodní obchod 2 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ ED
Výběr v OSP 114-0560/01 MTP Monetární teorie a politika 2 ZaZk 2+1 4 angličtina PZ AE
Výběr v OSP 114-0561/01 UEV Úvod do ekonomického výzkumu 2 Za 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 153-0575/01 VR Veřejné rozpočty 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 154-0560/01 FFM Základy finančních trhů 2 Za 3+0 3 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0078/02 F2a/II-E Jazyk francouzský 2a/II pro EkF (3) 2 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 712-0478/03 N2a/II-E Jazyk německý 2a/II pro EkF (3) 2 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 712-0678/03 R2a/II-E Jazyk ruský 2a/II pro EkF (3) 2 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 712-0878/03 Š2a/II-E Jazyk španělský 2a/II pro EkF (3) 2 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 116-0563/01 ECOGEO Hospodářská geografie Za 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 114-0511/03 IMR Mezinárodní měnové vztahy Za 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 114-0568/01 OPBZ Odborná praxe v zahraničí Za 0+10 6 angličtina

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 114-0562/01 BSA Bakalářský seminář A 3 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 114-0544/06 FTP Fiskální teorie a politika 3 KlZap 2+1 4 angličtina PZ AE
Výběr v OSP 115-5600/01 AHRM Pokročilé řízení lidských zdrojů 3 Za 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 120-0566/01 PDMA Projektový a dotační management A 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 114-0563/01 TPA Trh práce 3 ZaZk 3+1 5 angličtina PZ ED
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0079/02 F2a/III-E Jazyk francouzský 2a/III pro EkF (3) 3 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 712-0479/03 N2a/III-E Jazyk německý 2a/III pro EkF (3) 3 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 712-0679/03 R2a/III-E Jazyk ruský 2a/III pro EkF (3) 3 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 712-0879/03 Š2a/III-E Jazyk španělský 2a/III pro EkF (3) 3 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 116-0564/01 DEMOGR Demografie Za 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 154-0513/04 FMa Finanční management Za 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 114-0567/01 OPB Odborná praxe Za 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 157-0563/01 PMe Podnikatelské modely Za 2+2 4 angličtina

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 114-0588/01 AKE Anglická konverzace pro ekonomy 3 Za 0+4 5 angličtina
Výběr v OSP 114-0566/01 BPA Bakalářská práce 3 Za 0+5 15 angličtina
Výběr v OSP 114-0565/01 BSB Bakalářský seminář B 3 Za 0+3 3 angličtina
Výběr v OSP 157-0574/01 KMe Kvantitativní metody 3 ZaZk 2+2 5 angličtina ZT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 116-0563/01 ECOGEO Hospodářská geografie Za 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 114-0511/03 IMR Mezinárodní měnové vztahy Za 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 114-0568/01 OPBZ Odborná praxe v zahraničí Za 0+10 6 angličtina