Studijní plán – EKF / N0312A050001 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2023/2024Studijní programN0312A050001 – Veřejná ekonomika a správa
FakultaEkonomická fakultaSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Předmět Ekonomie (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP EKV1 114-0503/06 MAC B Makroekonomie B 1 ZaZk 2+2 6 angličtina ZT EKO
Výběr v OSP EKV1 114-0302/06 Mikro B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+2 6 čeština ZT EKO
Výběr v OSP EKV02 114-0303/05 MAEB Makroekonomie B 1 ZaZk 2+2 6 čeština ZT EKO
Výběr v OSP EKV02 114-0502/06 Mic B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+2 6 angličtina ZT EKO

Předmět 114-0502/06 je ekvivalentní českému předmětu 114-0302/06.
Předmět 114-0503/06 je ekvivalentní českému předmětu 114-0303/05.

Předmět Ekonomika veřejného sektoru (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 153-0341/02 EVVES Ekonomika výzkumu a vývoje a ekonomika sportu 1 Zk 2+0 3 čeština PZ EVS
Výběr v OSP 153-0390/01 VS I Veřejný sektor I. 1 ZaZk 3+2 6 čeština PZ EVS
Výběr v OSP 153-0393/01 EVSP Ekonomika veřejné správy 1 ZaZk 2+1 4 čeština PZ EVS

Předmět Veřejné finance a služby (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 153-0392/01 FMÚS Finanční management územní samosprávy 1 ZaZk 2+1 4 čeština PZ VFS
Výběr v OSP 153-0394/01 VF Veřejné finance 2 ZaZk 2+1 4 čeština PZ VFS
Výběr v OSP Výběr v OSP 153-0395/01 EVVSL Evaluace veřejných služeb ZaZk 2+2 5 čeština PZ VFS

Předmět 153-0395/01 Evaluace veřejných služeb je pro akademický rok 2023/2024 vyučován pro 1. ročník v LS, pro 2. ročník v ZS.

P_N_1_VES (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 114-0376/01 ETP Ekonomie trhu práce 1 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 114-0344/04 FTP Fiskální teorie a politika 1 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 151-0334/03 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP 151-0335/02 ME 335 Matematika v ekonomii 1 KlZap 26 h/s+26 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 153-0386/01 SPS Speciální seminář 1 Za 15+2 3 čeština

P_N_1_PVB_VES (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 4
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 152-0387/02 MAQ Management kvality 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 153-0396/01 OCM Oceňování majetku 1 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 154-0354/02 PPF Základy finančního poradenství 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 712-2901/01 CNa/I Jazyk čínský a/I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2903/01 CNa/III Jazyk čínský a/III Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 120-0059/01 SECH Seminář z ekonomie chudoby Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-2902/01 CNa/II Jazyk čínský a/II Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2904/01 CNa/IV Jazyk čínský a/IV Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 153-0061/01 KCRvČR Kultura a cestovní ruch v ČR Za 2+1 4 čeština

Student je povinen si vybrat z této skupiny předmětů minimálně za 4 KB.

P_N_2_VES (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 117-0367/01 DATEP Daňová teorie a politika 2 ZaZk 2+2 6 čeština ZT
Výběr v OSP 153-0387/01 DS A Diplomový seminář A 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 114-0342/01 EVV Ekonomie veřejné volby 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 115-0605/01 SKM Strategický a krizový management 2 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 153-0389/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+5 20 čeština
Výběr v OSP 153-0388/01 DS B Diplomový seminář B 2 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 548-0064/06 GISRA GIS v regionálních analýzách 2 KlZap 1+3 4 čeština

P_N_2_PVB_VES (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 8
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 153-0397/01 OP B Odborná praxe B 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 115-0362/07 ORGCH Organizační chování 2 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 115-0606/02 VSP Vyjednávání a společenský protokol 2 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 153-0321/01 DIGO Digitální občan KlZap 1+1 3 čeština

Student je povinen si vybrat z této skupiny předmětů minimálně za 8 KB.