Studijní plán – FMT / P0719D270003 / - / - / D / K / Ostrava / en

Akademický rok2023/2024Studijní programP0719D270003 – Nanotechnologie
FakultaFakulta materiálově-technologickáSpecializace
Typ studiadoktorské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Povinný odborný předmět (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0227/02 MCHN Metody charakterizace nanostruktur Zk 20 h/s+0 10 angličtina

Předmět Metody charakterizace nanostruktur je povinný pro všechny studenty, pokud nebude v případné mezinárodní smlouvě o mezinárodním vedení studenta uvedeno jinak.

Povinný předmět (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0228/02 PVVP Publikování výsledků vědecké práce Zk 20 h/s+0 10 angličtina

Předmět Publikování výsledků vědecké práce je povinný pro všechny studenty, pokud nebude v případné mezinárodní smlouvě o mezinárodním vedení studenta uvedeno jinak.

Povinně volitelné předměty (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 30Min. předmětů: 3
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0240/02 DN Design materiálů s využitím HPC Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0230/02 EUN Elektrochemie uhlíkatých nanomateriálů Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0241/02 ES Elektronová struktura - klíč k pochopení fyzikálních a chemických jevů Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0954/02 FRHS Fázové rovnováhy heterogenních systémů Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 9350-3010/02 FP Fotokatalytické procesy Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0226/04 FKM Fotonické krystaly a metamateriály Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 9350-3013/03 HKK Heterogenní kinetika a katalýza Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 310-4002/02 MMIU Matematické modelování inženýrských úloh Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0231/02 MPMS Metody přípravy a modifikace vrstevnatých materiálů Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 651-0972/02 MPK Metody přípravy katalyzátorů Zk 14 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0234/02 MPO Metody přípravy nanomateriálů na bázi organických látek Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 653-0937/04 MMSFA Moderní metody strukturně fázové analýzy Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0235/02 MFU Modifikace a funkcionalizace povrchu uhlíkatých nanomateriálů Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0239/02 MMSP Molekulární modelování pomocí silových polí Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0233/02 NFA Nanomateriály pro medicínské a farmaceutické aplikace Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0236/02 NEA Nanotechnologie pro životní prostředí a udržitelný rozvoj Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0224/04 OSEN Optická spektroskopie a elipsometrie nanostruktur Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 653-0916/02 PoSiMoM Počítačová simulace a modelování v materiálovém inženýrství Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0232/02 PMP Pokročilé metody přípravy anorganických nanomateriálů a kompozitů Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0238/02 CHPL Speciální kapitoly z chemie pevných látek Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0229/02 SMACH Speciální metody analytické chemie Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0218/04 SPI Spintronika Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/04 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0212/04 SMCH Supramolekulární chemie a design funkčních nanostruktur Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0300/04 TEMP Teorie elektromagnetického pole Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0237/02 TKN Termodynamika a kinetika nanomateriálů Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 651-0920/02 TNM Toxikologie nanomateriálů Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0225/04 VFO Vlnová a fotonová optika Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6505/02 VYET Výpočetní elektrotechnika Zk 28 h/s+0 10 angličtina

Student si volí 3 předměty z výběru povinně volitelných odborných předmětů studijního programu podle povahy své disertační práce a po konzultaci se školitelem.

Cizí jazyk (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 10Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/03 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0008/03 CJDr. Jazyk český Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/03 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/03 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/03 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/03 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina

Student si volí cizí jazyk, který není jeho mateřským jazykem. Obvykle je doporučován jazyk anglický, jelikož je jeho znalost nezbytná pro vědecky orientovanou činnost. Vzhledem k zvláštní povaze doktorského studia pod dvojím vedením je umožněna volba jazyka země, ve které se nachází zahraniční školící pracoviště, případně jazyka českého pro zahraniční studenty.