Study plan – FMT / P0719D270003 / - / - / D / K / Ostrava / en

Academic year2023/2024Study programmeP0719D270003 – Nanotechnology
FacultyFaculty of Materials Science and TechnologySpecialization
Type of studyDoctoral
Form of studyPart-timeLanguage of instructionEnglish
Tutorial centreOstrava
Povinný odborný předmět (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection PSP selection 9360-0227/02 MCHN Characterization methods of nanostructures Ex 20 H/S+0 10 English

Předmět Metody charakterizace nanostruktur je povinný pro všechny studenty, pokud nebude v případné mezinárodní smlouvě o mezinárodním vedení studenta uvedeno jinak.

Povinný předmět (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection PSP selection 9360-0228/02 PVVP Publishing of research results Ex 20 H/S+0 10 English

Předmět Publikování výsledků vědecké práce je povinný pro všechny studenty, pokud nebude v případné mezinárodní smlouvě o mezinárodním vedení studenta uvedeno jinak.

Povinně volitelné předměty (Choice-compulsory type B)Min. kreditů: 30Min. předmětů: 3
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection PSP selection 9360-0232/02 PMP Advanced methods of inorganic nanomaterials and composites preparation Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 470-6403/04 SMIP Basic Methods of Statistical Data Analysis in Practice Ex 28 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 470-6505/02 VYET Computational Electrical Engineering Ex 28 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 653-0916/02 PoSiMoM Computer simulation and modelling in materials engineering Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 9360-0230/02 EUN Electrochemistry of Carbon Nanomaterials Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 9360-0241/02 ES Electronic structure - a key to understand phenomena in physics and chemistry Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 9350-3013/03 HKK Heterogeneous kinetics and catalysis Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 9360-0231/02 MPMS Layered materials methods of preparation and modification Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 9360-0240/02 DN Material design using HPC resources Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 310-4002/02 MMIU Mathematical modeling of engineering problems Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 651-0972/02 MPK Methods of Preparation of Catalysts Ex 14 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 9360-0234/02 MPO Methods of preparation of nanomaterials based on organic substances Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 653-0937/04 MMSFA Modern Techniques of Structure and Phase Analysis Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 9360-0239/02 MMSP Molecular modeling using force fields Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 9360-0233/02 NFA Nanomaterials for medical and pharmaceutical applications Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 9360-0236/02 NEA Nanotechnology for the environment and sustainable development Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 9360-0224/04 OSEN Optical Spectroscopy and Ellipsometry of nanostructures Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 635-0954/02 FRHS Phase balance of heterogenous systems Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 9350-3010/02 FP Photocatalytic processes Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 9360-0226/04 FKM Photonic crystals and matamaterials Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 9360-0238/02 CHPL Special chapters from solid state chemistry Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 9360-0229/02 SMACH Special Methods of Analytical Chemistry Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 9360-0218/04 SPI Spintronics Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 9360-0212/04 SMCH Supramolekulární chemie a design funkčních nanostruktur Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 9360-0235/02 MFU Surface modification and functionalization of carbon nanomaterials Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 9360-0300/04 TEMP Theory of Electromagnetic Field Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 9360-0237/02 TKN Thermodynamics and kinetics of nanomaterials Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 651-0920/02 TNM Toxicology of Nanomaterials Ex 20 H/S+0 10 English
PSP selection PSP selection 9360-0225/04 VFO Wave and photon optics Ex 20 H/S+0 10 English

Student si volí 3 předměty z výběru povinně volitelných odborných předmětů studijního programu podle povahy své disertační práce a po konzultaci se školitelem.

Cizí jazyk (Choice-compulsory type B)Min. kreditů: 10Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection PSP selection 712-0008/03 CJDr. Czech Language Dr. Ex 0+28 H/S 10 English
PSP selection PSP selection 712-0191/03 A-Dr. English Language Dr. Ex 0+26 H/S 10 English
PSP selection PSP selection 712-0991/03 F-Dr. French Language Dr. Ex 0+28 H/S 10 English
PSP selection PSP selection 712-0391/03 N-Dr. German Language Dr. Ex 0+28 H/S 10 English
PSP selection PSP selection 712-0591/03 R-Dr. Russian Language Dr. Ex 0+28 H/S 10 English
PSP selection PSP selection 712-0791/03 Š-Dr. Spanish Language Dr. Ex 0+28 H/S 10 English

Student si volí cizí jazyk, který není jeho mateřským jazykem. Obvykle je doporučován jazyk anglický, jelikož je jeho znalost nezbytná pro vědecky orientovanou činnost. Vzhledem k zvláštní povaze doktorského studia pod dvojím vedením je umožněna volba jazyka země, ve které se nachází zahraniční školící pracoviště, případně jazyka českého pro zahraniční studenty.