Studijní plán – HGF / B0712A290001 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2023/2024Studijní programB0712A290001 – Odpadové hospodářství a úprava surovin
FakultaHornicko-geologická fakultaSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0524/01 CH Chemie 1 ZaZk 16 h/s+12 h/s 8 čeština ZT
Výběr v OSP 541-0212/11 LNS Ložiska nerostných surovin 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0011/06 M Mineralogie 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0339/07 ÚdOH Úvod do odpadového hospodářství 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ OH
Výběr v OSP 546-0124/03 ZEP Základy environmentálního práva 1 KlZap 8 h/s+0 3 čeština PZ OH
Výběr v OSP 230-0400/03 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2195/02 Ac/I-HGF Jazyk anglický c/I 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2595/02 Rc/I-HGF Jazyk ruský c/I 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2395/02 Nc/I-HGF Německý jazyk c/I 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0852/01 KŽP Kontaminanty a jejich chování v životním prostředí 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0024/02 KvP Koučink v praxi 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 230-0404/03 MI Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 541-0015/06 PG Petrografie 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0342/06 SVŽP Stav a vývoj ŽP v ČR 1 ZaZk 8 h/s+0 3 čeština PZ OH
Výběr v OSP 545-0185/01 01 Surovinový průmysl 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0044/02 ZMB Základy mikrobiologie 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ OH
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2196/02 Ac/II-HGF Jazyk anglický c/II 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2596/02 Rc/II-HGF Jazyk ruský c/II 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2396/02 Nc/II-HGF Německý jazyk c/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8510/03 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0855/01 FCh Fyzikální chemie 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 230-0405/03 MII Matematika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0856/01 PPOH Právní předpisy v odpadovém hospodářství 2 ZaZk 8+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 544-0030/15 TK Technické kreslení 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu A
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0851/01 UdMB Úvod do minerálních biotechnologií 2 Zk 8 h/s+0 3 čeština PZ Bio
Výběr v OSP 546-0849/03 VEA Vzorkování pro environmentální analýzy 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ Bio
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2197/02 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2597/02 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2397/02 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0605/38 sociologie Sociologie 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 711-0527/09 SS Soft Skills I 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 545-0203/08 ZTE Základy tržní ekonomiky 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0366/03 EX Exkurze 2 Za 0+40 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 480-4013/01 FVH Fyzikální vlastnosti hornin 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0450/03 ChMZNSaO Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ ÚNS
Výběr v OSP 546-0335/05 IMA I Instrumentální metody analýzy I 2 Za 4 h/s+16 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 542-0059/01 USaO I Úprava surovin a odpadů I 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ ÚNS
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu A
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0356/02 ToxŠŽP Toxikologie a škodliviny v ŽP 2 Zk 8 h/s+0 3 čeština PZ ŽP
Výběr v OSP 546-0483/04 UČV Úprava a čištění vod 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ ŽP
Výběr v OSP 541-0025/11 VG Všeobecná geologie 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ ŽP
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2198/02 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2598/02 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2398/02 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 545-0145/01 PSP Podnikatelství v surovinovém průmyslu 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0396/04 IMA II Instrumentální metody analýzy II 3 ZaZk 4 h/s+16 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0842/03 PVnZP Posuzování vlivů na životní prostředí 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ OH
Výběr v OSP 546-0184/01 USaO II Úprava surovin a odpadů II 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ ÚNS
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu A
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0357/04 IOH Informatika v odpadovém hospodářství 3 ZaZk 4 h/s+8 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 546-0854/01 OzTaZS Odpady z těžby a zpracování surovin 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ
Výběr v OSP 546-0355/06 OchrO Ochrana ovzduší 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ ŽP
Výběr v OSP 546-0510/05 UdBioEko Úvod do biologie a ekologie 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ ŽP
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 545-0156/01 TNS Trh nerostných surovin 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0373/20 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 3 KlZap 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 541-0010/05 MP Mikroskopické praktikum 3 Za 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0004/12 OP Oborová praxe 3 Za 0+40 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 546-0388/07 SBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+32 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 546-0853/01 USaO III Úprava surovin a odpadů III 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ ÚNS