Studijní plán – HGF / B0724A290001 / - / - / B / K / Most / cs

Akademický rok2023/2024Studijní programB0724A290001 – Těžba nerostných surovin
FakultaHornicko-geologická fakultaSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 544-0004/23 G Geodézie 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština PZ
Výběr v OSP 542-0297/11 H Hornictví 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ DL
Výběr v OSP 542-0208/15 MHZ Mechanika hornin a zemin 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 541-0028/22 M Mineralogie a petrografie 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 542-0290/06 PP Počítačové praktikum 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 544-0030/15 TK Technické kreslení 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 230-0400/03 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2195/02 Ac/I-HGF Jazyk anglický c/I 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2595/02 Rc/I-HGF Jazyk ruský c/I 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2395/02 Nc/I-HGF Německý jazyk c/I 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-0057/18 NZ Nauka o Zemi 1 ZaZk 6 h/s+0 3 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0003/04 EDL Exkurze na dolech a lomech 1 Za 2 d+0 1 čeština
Výběr v OSP 541-0122/03 GEO Geologie 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 340-0702/03 HS Hornické stroje 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 542-0744/06 HGF Hydrogeologie a odvodňování lomů a dolů 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ
Výběr v OSP 230-0404/03 MI Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 542-0034/01 PCMHZ Praktické cvičení z mechaniky hornin a zemin 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 545-0185/01 01 Surovinový průmysl 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 542-0305/09 SOPL Systémy otvírky a přípravy ložisek 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ DL
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2196/02 Ac/II-HGF Jazyk anglický c/II 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2596/02 Rc/II-HGF Jazyk ruský c/II 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2396/02 Nc/II-HGF Německý jazyk c/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0479/24 ZP Základy práva 1 Za 6 h/s+0 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8510/03 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 542-0373/20 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 2 KlZap 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 544-0003/06 DM Důlní měřictví 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ
Výběr v OSP 230-0405/03 MII Matematika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 542-0043/03 RPDaTP Ražení důlních děl a trhací práce 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ
Výběr v OSP 542-0006/02 TPPD a BP Trhací práce pro povrchové dobývání a BP 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2197/02 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2597/02 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2397/02 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 230-0441/02 DG Deskriptivní geometrie 2 ZaZk 17 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 542-0706/04 HDL Hlubinné dobývání ložisek 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ DL
Výběr v OSP 542-0327/09 HRZ Hornická rizika a záchranářství 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ
Výběr v OSP 542-0251/07 OP Odborná hornická praxe 2 Za 0 d+15 d 6 čeština
Výběr v OSP 544-0039/06 VP Vlivy poddolování 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština PZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2198/02 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2598/02 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2398/02 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 542-0053/01 TCRDD Terénní cvičení z ražení důlních děl 2 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 542-0009/02 TCaBP Terénní cvičení z trhacích prací a BP 2 Za 2 d+0 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0303/25 Polit Politologie 2 Za 10 h/s+0 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0322/07 HPBP Horní právo a bezpečnostní předpisy 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ HPP
Výběr v OSP 542-0050/02 PDL Povrchové dobývání ložisek 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ DL
Výběr v OSP 541-0021/03 TKPTVP Těžba kapalin a plynů a technologie vrtných prací 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ
Výběr v OSP 542-0337/05 Ú1 Úpravnictví I. 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ
Výběr v OSP 542-0334/02 VDPD Větrání dolů a podzemních děl 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 410-8521/01 EHGF Elektrotechnika 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0250/09 VTHP Výpočetní technika v hornické praxi 3 KlZap 0+16 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0057/05 ZGIF Základy geoinformatiky 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0261/08 HŽP Hornictví a ŽP 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ
Výběr v OSP 542-0329/05 MR Management rizik 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0005/02 SemBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+20 h/s 10 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0048/01 DÚHČ Důsledky útlumu hornické činnosti 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0079/08 HUKV Hrubá a ušlechtilá kamenická výroba 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0029/02 RPSDaL Rozbory provozních situací dolů a lomů 3 KlZap 0+16 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0710/07 SSSS Stabilita svahů a skalních stěn 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština