Studijní plán – HGF / B0724A290006 / - / - / B / K / Most / cs

Akademický rok2023/2024Studijní programB0724A290006 – Procesní inženýrství v oblasti surovin
FakultaHornicko-geologická fakultaSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0524/01 CH Chemie 1 ZaZk 16 h/s+12 h/s 8 čeština ZT
Výběr v OSP 541-0212/11 LNS Ložiska nerostných surovin 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0028/07 M Mineralogie a petrografie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 542-0290/06 PP Počítačové praktikum 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 542-0501/01 UPI Úvod do procesního inženýrství 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 230-0400/03 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2195/02 Ac/I-HGF Jazyk anglický c/I 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2595/02 Rc/I-HGF Jazyk ruský c/I 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2755/02 Šc/I Jazyk španělský c/I (komb.st.) 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2395/02 Nc/I-HGF Německý jazyk c/I 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 230-0441/02 DG Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 17 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 230-0404/03 MI Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 542-0034/01 PCMHZ Praktické cvičení z mechaniky hornin a zemin 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 546-0342/08 SVŽP Stav a vývoj ŽP v ČR 1 Zk 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0274/08 SJV Suroviny a jejich využití 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 542-0526/01 TPNPZ Technická podpora navrhování procesních zařízení 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 542-0059/04 USaO I Úprava surovin a odpadů I 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština PZ PPH
Výběr v OSP 711-0479/36 ZP Základy práva 1 Zk 8 h/s+0 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2196/02 Ac/II-HGF Jazyk anglický c/II 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2596/02 Rc/II-HGF Jazyk ruský c/II 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2756/02 Šc/II Jazyk španělský c/II (komb.st.) 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2396/02 Nc/II-HGF Německý jazyk c/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8510/03 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 542-0078/04 E Exkurze 2 Za 0 d+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 542-0468/03 FSP 1 Fyzikální separační procesy I. 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ PPH
Výběr v OSP 542-0297/11 H Hornictví 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 230-0405/03 MII Matematika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 542-0502/01 SH Sypké hmoty 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ PPH
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2197/02 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2597/02 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2757/02 Šc/III Jazyk španělský c/III (komb.st.) 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2397/02 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0186/01 FSP II Fyzikální separační procesy II. 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština PZ PPH
Výběr v OSP 230-0226/06 NM Numerické metody 2 KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 542-0016/06 OP Oborová praxe 2 Za 0+160 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 542-0503/01 PISH Procesní inženýrství sypkých hmot 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ PPH
Výběr v OSP 542-0522/01 SSZ Stavba strojů a zařízení 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ SZM
Výběr v OSP 330-0014/02 TECME Technická mechanika 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština ZT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2198/02 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2598/02 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2758/02 Šc/IV Jazyk španělský c/IV (komb.st.) 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2398/02 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 545-0149/02 ATP Automatizace technologických procesů 3 Zk 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0506/01 DSZ Dopravní a skladovací zařízení 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ SZM
Výběr v OSP 410-8521/01 EHGF Elektrotechnika 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0507/01 LO Laboratoř oboru 3 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 542-0505/01 NPL Navrhování procesních linek 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ SZM
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0185/01 TRO Technologie recyklace odpadů 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0705/03 TZS Technologie zpracování surovin 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0483/02 UČV Úprava a čištění vod 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0373/20 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 3 KlZap 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 542-0017/02 OZP Ochrana životního prostředí 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 542-0005/02 SemBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+20 h/s 10 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0329/05 MR Management rizik 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0355/06 OchrO Ochrana ovzduší 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0510/05 UdBioEko Úvod do biologie a ekologie 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština