Studijní plán – HGF / B0724A290008 / - / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2023/2024Studijní programB0724A290008 – Ochrana životního prostředí v průmyslu
FakultaHornicko-geologická fakultaSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0524/01 CH Chemie 1 ZaZk 4+3 8 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0515/03 OBB Obecná biologie 1 ZaZk 2+1 3 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0308/06 PEDB Pedologie 1 ZaZk 2+1 3 čeština PZ VTP
Výběr v OSP 546-0181/01 SŽP Složky životního prostředí a jejich vlastnosti 1 KlZap 2+1 3 čeština ZT
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 546-0124/03 ZEP Základy environmentálního práva 1 KlZap 2+0 3 čeština ZT
Výběr v OSP 548-0057/05 ZGIF Základy geoinformatiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP 230-0400/01 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2185/03 Ac/I-HGF Jazyk anglický c/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2585/02 Rc/I-HGF Jazyk ruský c/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2785/02 Šc/I-HGF Jazyk španělský c/I pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2385/03 Nc/I-HGF Německý jazyk c/I 1 Za 0+2 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0304/04 BtB Botanika 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP 544-0004/23 G Geodézie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 230-0404/01 MI Matematika I 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 544-0022/07 TCG Terénní cvičení z geodézie 1 Za 0+40 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 541-0025/15 VG Všeobecná geologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ VTP
Výběr v OSP 546-0044/02 ZMB Základy mikrobiologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2186/03 Ac/II-HGF Jazyk anglický c/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2586/02 Rc/II-HGF Jazyk ruský c/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2786/02 Šc/II-HGF Jazyk španělský c/II pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2386/03 Nc/II-HGF Německý jazyk c/II 1 Za 0+2 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8510/03 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 2+3 5 čeština ZT
Výběr v OSP 542-0297/11 H Hornictví 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ VTP
Výběr v OSP 546-0088/06 IaB Informatika a bibliografie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 230-0405/01 MII Matematika II 2 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0516/01 OEK Obecná ekologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0169/01 ZZED Základy zpracování environmentálních dat 2 KlZap 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2187/03 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2587/02 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2787/02 Šc/IIIHGF Jazyk španělský c/III pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 546-0136/01 KZVH Klimatické změny a vodní hospodářství 2 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 712-2387/03 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 546-0075/02 VSV Vlastnosti a složení vod 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0066/02 VPŽP Vlivy průmyslu na životní prostředí 2 KlZap 1+1 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0825/03 AE Aplikovaná ekologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ VTP
Výběr v OSP 546-0171/01 OPP Ochrana půd v průmyslu 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ OŽP
Výběr v OSP 546-0409/06 OV Ochrana vod 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ OŽP
Výběr v OSP 546-0324/03 TCE Terénní cvičení z ekologie 2 Za 0+40 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 546-0318/04 ZOO Zoologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0416/02 FytB Fytocenologie 2 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-2188/03 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2588/02 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2788/02 Šc/IV-HGF Jazyk španělský c/IV pro HGF (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 546-0321/02 MAK Meteorologie a klimatologie 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 712-2388/03 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 546-0342/08 SVŽP Stav a vývoj ŽP v ČR 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0185/02 01 Surovinový průmysl 2 KlZap 2+1 3 angličtina

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0401/09 EM Environmentální management 3 ZaZk 2+1 3 čeština PZ OPK
Výběr v OSP 546-0354/08 IMA Instrumentální metody analýzy 3 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 546-0355/06 OchrO Ochrana ovzduší 3 ZaZk 2+2 5 čeština PZ OŽP
Výběr v OSP 546-0316/02 OPP Ochrana přírody a památek 3 ZaZk 2+2 4 čeština PZ OŽP
Výběr v OSP 711-0527/09 SS Soft Skills I 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 546-0696/02 VvK Voda v krajině 3 ZaZk 2+2 5 čeština PZ OPK
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0172/01 APD Aplikovaná dendrologie 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0067/02 ETOX Ekotoxikologie 3 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0026/02 KUP Krajinné a územní plánování 3 KlZap 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 548-0104/01 LEA Legislativní a etické aspekty zpracování geodat 3 Zk 2+0 3 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0004/18 OP Oborová praxe 3 Za 0+120 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0514/04 OH Odpadové hospodářství 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0732/03 RekB Rekultivace 3 ZaZk 2+2 5 čeština PZ OPK
Výběr v OSP 546-0388/10 SBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+2 10 čeština
Výběr v OSP 546-0173/01 TCR Terénní cvičení z rekultivací 3 Za 0+80 h/s 4 čeština