Studijní plán – HGF / B0724A290008 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2023/2024Studijní programB0724A290008 – Ochrana životního prostředí v průmyslu
FakultaHornicko-geologická fakultaSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0524/01 CH Chemie 1 ZaZk 16 h/s+12 h/s 8 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0515/03 OBB Obecná biologie 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 3 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0308/06 PEDB Pedologie 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 3 čeština PZ VTP
Výběr v OSP 546-0181/01 SŽP Složky životního prostředí a jejich vlastnosti 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0124/03 ZEP Základy environmentálního práva 1 KlZap 8 h/s+0 3 čeština ZT
Výběr v OSP 548-0057/05 ZGIF Základy geoinformatiky 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 230-0400/03 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2195/02 Ac/I-HGF Jazyk anglický c/I 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2595/02 Rc/I-HGF Jazyk ruský c/I 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2755/02 Šc/I Jazyk španělský c/I (komb.st.) 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2395/02 Nc/I-HGF Německý jazyk c/I 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0304/04 BtB Botanika 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 544-0004/23 G Geodézie 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0024/02 KvP Koučink v praxi 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 230-0404/03 MI Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 544-0022/07 TCG Terénní cvičení z geodézie 1 Za 0+40 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 541-0025/15 VG Všeobecná geologie 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ VTP
Výběr v OSP 546-0044/02 ZMB Základy mikrobiologie 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština ZT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2196/02 Ac/II-HGF Jazyk anglický c/II 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2596/02 Rc/II-HGF Jazyk ruský c/II 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2756/02 Šc/II Jazyk španělský c/II (komb.st.) 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2396/02 Nc/II-HGF Německý jazyk c/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8510/03 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 542-0297/11 H Hornictví 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ VTP
Výběr v OSP 546-0088/06 IaB Informatika a bibliografie 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 230-0405/03 MII Matematika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0516/01 OEK Obecná ekologie 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0169/01 ZZED Základy zpracování environmentálních dat 2 KlZap 0+8 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2197/02 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2597/02 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2757/02 Šc/III Jazyk španělský c/III (komb.st.) 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 546-0136/01 KZVH Klimatické změny a vodní hospodářství 2 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2397/02 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 546-0075/02 VSV Vlastnosti a složení vod 2 Zk 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0066/02 VPŽP Vlivy průmyslu na životní prostředí 2 KlZap 4 h/s+4 h/s 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0825/03 AE Aplikovaná ekologie 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ VTP
Výběr v OSP 546-0171/01 OPP Ochrana půd v průmyslu 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ OŽP
Výběr v OSP 546-0409/06 OV Ochrana vod 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ OŽP
Výběr v OSP 546-0324/03 TCE Terénní cvičení z ekologie 2 Za 0+40 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 546-0318/04 ZOO Zoologie 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština ZT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0416/02 FytB Fytocenologie 2 KlZap 4 h/s+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2198/02 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2598/02 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2758/02 Šc/IV Jazyk španělský c/IV (komb.st.) 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 546-0321/02 MAK Meteorologie a klimatologie 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2398/02 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 546-0342/08 SVŽP Stav a vývoj ŽP v ČR 2 Zk 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0185/02 01 Surovinový průmysl 2 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 angličtina

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0401/09 EM Environmentální management 3 ZaZk 8 h/s+4 h/s 3 čeština PZ OPK
Výběr v OSP 546-0354/08 IMA Instrumentální metody analýzy 3 ZaZk 8 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0355/06 OchrO Ochrana ovzduší 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ OŽP
Výběr v OSP 546-0316/02 OPP Ochrana přírody a památek 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština PZ OŽP
Výběr v OSP 711-0527/09 SS Soft Skills I 3 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 546-0696/02 VvK Voda v krajině 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ OPK
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0172/01 APD Aplikovaná dendrologie 3 ZaZk 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0067/02 ETOX Ekotoxikologie 3 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0026/02 KUP Krajinné a územní plánování 3 KlZap 4 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 548-0104/01 LEA Legislativní a etické aspekty zpracování geodat 3 Zk 8 h/s+0 3 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0004/18 OP Oborová praxe 3 Za 0+120 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0514/04 OH Odpadové hospodářství 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0732/03 RekB Rekultivace 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ OPK
Výběr v OSP 546-0388/10 SBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+8 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 546-0173/01 TCR Terénní cvičení z rekultivací 3 Za 0+80 h/s 4 čeština