Studijní plán – HGF / N0724A290003 / - / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2023/2024Studijní programN0724A290003 – Petroleum Engineering
FakultaHornicko-geologická fakultaSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-3014/01 POS Podzemní opravy sond 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 3 čeština ZT
Výběr v OSP 541-0074/06 S Sedimentologie 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 3 čeština PZ LG
Výběr v OSP 541-0034/07 SG Strukturní geologie 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština PZ LG
Výběr v OSP 542-0334/02 VDPD Větrání dolů a podzemních děl 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 230-0403/02 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-3018/01 WC Well Control 1 ZaZk 1+1 2 čeština ZT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-0003/05 DBvGeol Databázové aplikace v geologii 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 541-3012/01 PCV Pažení a cementace vrtů 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 541-0005/05 UGF Užitá geofyzika 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0327/09 HRZ Hornická rizika a záchranářství 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-3020/01 HDZ Hydrodynamické zkoušky 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština PZ HTU
Výběr v OSP 541-0491/04 KVSPV Karotáž vrtu a speciální práce ve vrtech 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 3 čeština PZ HHV
Výběr v OSP 541-0489/08 VPHV Vrtný průzkum a hlubinné vrtání 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 angličtina PZ HHV
Výběr v OSP 480-8530/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0234/05 PZP Zřizování a provoz PZP 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština PZ HTU
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 548-0004/08 DPZ Dálkový průzkum Země (DPZ) 1 KlZap 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0504/06 GM Geomorfologie 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-3011/01 MSTP Modelování a simulace těžebních procesů 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-0580/05 GE Geotermální energie 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 542-0208/15 MHZ Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0605/05 PO Projektování otvírky ložisek uhlovodíků 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 542-0043/03 RPDaTP Ražení důlních děl a trhací práce 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-3019/02 ZVLU Zvyšování výtěžnosti ložisek uhlovodíků 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 angličtina PZ HTU
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-0602/04 GEOSTAT Geostatistika 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 050-0558/01 LHK Likvidace havárií a katastrof (HGF) 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0490/06 SVP Speciální vrtné práce 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-3013/01 NTLU Nekonvenční typy ložisek uhlovodíků 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 3 čeština ZT
Výběr v OSP 541-0703/01 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+30 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 541-3016/01 VNHL Vrtné nástroje pro hlubinné vrtání 2 Zk 8 h/s+0 2 čeština PZ HHV
Výběr v OSP 542-0733/08 ZHČR Zahlazení hornické činnosti a rekultivace 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-4013/01 FVH Fyzikální vlastnosti hornin 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-3010/01 MKRI Mechanika kapalin v ropném inženýrství 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0404/18 OOP Občanské a obchodní právo 2 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-3015/01 SUTRZP Sběr, úprava a transport ropy a zemního plynu 2 Zk 8 h/s+0 2 čeština