Studijní plán – FAST / B0731A010003 / - / - / B / P / Ostrava / en

Akademický rok2023/2024Studijní programB0731A010003 – Architektura a stavitelství
FakultaFakulta stavebníSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0402/02 ArK1 Architektonické kreslení 1 1 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 226-0403/02 ZAN1 Ateliér ZAN 1 1 KlZap 0+4 5 angličtina
Výběr v OSP 230-0242/04 BcDg Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 230-0201/12 BcM1 Matematika I 1 ZaZk 3+3 6 angličtina
Výběr v OSP 205-0704/02 PCG Počítačová grafika 1 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 225-0201/02 PS1 Pozemní stavitelství I. 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PST
Výběr v OSP 713-0012/03 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 226-0401/02 ZK Základy kompozice 1 ZaZk 2+2 4 angličtina ARC
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2125/01 Ac/I-FAST Jazyk anglický c/I pro FAST (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0059/01 CL a/I-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/I 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2325/01 Nc/I-FAST Jazyk německý c/I pro FAST (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0404/02 NOS1 Architektonická typologie 1 1 ZaZk 2+1 4 angličtina ARC
Výběr v OSP 226-0406/02 ZAN2 Ateliér ZAN 2 1 KlZap 0+4 4 angličtina
Výběr v OSP 205-0702/02 IMB Informační model budovy 1 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 230-0202/12 BcM II Matematika II 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 225-0202/02 PS2 Pozemní stavitelství II. 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PST
Výběr v OSP 713-0013/03 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 226-0405/02 ZK Základy grafiky a digitálních médií 1 KlZap 2+0 2 angličtina
Výběr v OSP 224-0058/02 ZSG Základy stavební geologie 1 ZaZk 2+1 3 angličtina
Výběr v OSP 228-0241/02 ZSMA Základy stavební mechaniky pro architekty 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2126/01 Ac/II-FAST Jazyk anglický c/II pro FAST (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0060/01 CLa/II-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/II 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2326/01 Nc/II-FAST Jazyk německý c/II pro FAST (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0408/02 NOS2 Architektonická typologie 2 2 Zk 2+0 2 angličtina ARC
Výběr v OSP 226-0409/02 AT1 Ateliérová tvorba1 2 KlZap 0+8 8 angličtina
Výběr v OSP 226-0407/02 DA1 Dějiny architektury 1 2 Zk 2+0 2 angličtina
Výběr v OSP 227-0401/02 DS Dopravní stavby 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 480-8210/06 FYZ Fyzika 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 223-0114/02 BMAT Materiály ve stavebnictví 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 228-0242/02 PPA Úvod do pružnosti a plasticity 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2123/01 Ab/IIIFAST Jazyk anglický b/III pro FAST (mírně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2127/01 Ac/IIIFAST Jazyk anglický c/III pro FAST (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0061/01 CLa/III-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/III 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2327/01 Nc/IIIFAST Jazyk německý c/III pro FAST (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0411/02 AT2 Ateliérová tvorba 2 2 KlZap 0+8 8 angličtina
Výběr v OSP 226-0410/02 DA2 Dějiny architektury 2 2 Zk 2+0 2 angličtina
Výběr v OSP 224-0218/04 MZZS Mechanika zemin a zakládání staveb 2 ZaZk 2+2 4 angličtina PST
Výběr v OSP 229-0102/02 PSt Prostředí staveb 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 221-0202/02 PBK Prvky betonových konstrukcí 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 228-0231/02 SM Stavební mechanika 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2124/01 Ab/IVFAST Jazyk anglický b/IV pro FAST (mírně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2128/01 Ac/IVFAST Jazyk anglický c/IV pro FAST (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0062/01 CLa/IV-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/IV 2 ZaZk 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2328/01 Nc/IV-FAST Jazyk německý c/IV pro FAST (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0412/02 NOS3 Architektonická typologie 3 3 Zk 2+0 2 angličtina ARC
Výběr v OSP 226-0416/02 AT3 Ateliérová tvorba 3 3 KlZap 0+8 9 angličtina
Výběr v OSP 221-0203/04 BaZK Betonové a zděné konstrukce 3 ZaZk 2+2 4 angličtina PST
Výběr v OSP 226-0413/02 DA3 Dějiny architektury 3 3 Zk 2+0 2 angličtina
Výběr v OSP 225-0203/03 OPB Obvodové pláště budov 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 711-0527/05 SS Soft Skills I 3 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 229-0116/02 TZB/A-ZTI Technická zařízení budov/A - zdravotechnika 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 226-0415/02 ZM Základy modelování 3 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 226-0414/02 ZUÚP Základy urbanismu a územního plánování 3 Zk 2+0 3 angličtina ARC

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0419/02 ArK2 Architektonické kreslení 2 3 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 226-0420/02 AT4 Ateliérová tvorba 4 3 KlZap 0+8 9 angličtina
Výběr v OSP 226-0417/02 DA4 Dějiny architektury 4 3 Zk 2+0 2 angličtina
Výběr v OSP 222-0401/02 GDS Geodézie ve stavebnictví 3 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 221-0204/02 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 226-0418/02 ZS Základy sochařství 3 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 225-0204/02 ZB Zastřešení budov 3 ZaZk 2+2 5 angličtina PST

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0424/02 AT5 Ateliérová tvorba 5 4 KlZap 0+8 9 angličtina
Výběr v OSP 226-0422/02 DA5 Dějiny architektury 5 4 Zk 2+0 2 angličtina
Výběr v OSP 226-0423/02 DU Dějiny umění 4 Zk 2+0 3 angličtina
Výběr v OSP 205-0703/02 MTZB Modelování v TZB 4 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 221-0205/02 ODK Ocelové a dřevěné konstrukce 4 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 225-0205/03 PRB Poruchy a rekonstrukce budov 4 Zk 2+0 3 angličtina PST
Výběr v OSP 229-0114/02 TZB/A-V Technická zařízení budov/A - vytápění 4 KlZap 2+0 3 angličtina
Výběr v OSP 226-0421/02 UÚP Urbanismus a územní plánování 4 Zk 2+0 3 angličtina

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0426/02 ANS Architektura nízkoenergetických staveb 4 Zk 2+0 3 angličtina ARC
Výběr v OSP 226-0429/02 BP Bakalářská práce 4 Za 0+10 10 angličtina
Výběr v OSP 226-0425/02 DA6 Dějiny architektury 6 4 Zk 2+0 3 angličtina
Výběr v OSP 222-0404/02 EKS Ekonomika ve stavebnictví 4 KlZap 2+0 2 angličtina
Výběr v OSP 226-0236/04 SemBak Seminář k bakalářské práci 4 KlZap 0+7 7 angličtina
Výběr v OSP 226-0427/02 VvZU Vegetace v zastavěném území 4 Zk 2+2 5 angličtina ARC