Studijní plán – FAST / N0732A260003 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2023/2024Studijní programN0732A260003 – Stavební inženýrství - Konstrukce staveb
FakultaFakulta stavebníSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Povinné předměty SKC (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP EKC 221-0303/01 KDK Kovové a dřevěné konstrukce 1 ZaZk 2+2 5 čeština ODK
Výběr v OSP 228-0310/01 MM Mechanika materiálu 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP 228-0312/01 MKP Metoda konečných prvků 1 ZaZk 2+2 5 čeština StM
Výběr v OSP 221-0301/01 POK Požární odolnost konstrukcí 1 KlZap 2+2 5 čeština PZ
Výběr v OSP 221-0302/01 PRB Předpjatý beton 1 ZaZk 2+2 5 čeština BZK
Výběr v OSP 228-0311/01 SD Stavební dynamika 1 ZaZk 2+2 5 čeština StM
Výběr v OSP 221-0304/01 BK Betonové konstrukce 1 ZaZk 2+2 5 čeština BZK
Výběr v OSP 221-0305/01 BtM Betonové mosty 1 ZaZk 2+2 5 čeština IKM
Výběr v OSP 221-0306/01 OKM Ocelové mosty 1 ZaZk 2+2 5 čeština IKM
Výběr v OSP 228-0313/01 PV Pravděpodobnostní výpočty ve stavitelství 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ
Výběr v OSP 221-0307/01 KDK II Vybrané statě z ocelových a dřevěných konstrukcí 1 ZaZk 2+2 5 čeština ODK
Výběr v OSP 228-0314/01 VSSU Výpočetní systémy pro speciální úlohy 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP 221-0310/01 ASP Automatizace statických posudků 2 KlZap 0+3 3 čeština ZT
Výběr v OSP 221-0311/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+2 15 čeština PZ
Výběr v OSP 221-0309/01 DM Dřevěné mosty 2 ZaZk 2+1 4 čeština IKM
Výběr v OSP 221-0308/01 MtK Montované konstrukce 2 ZaZk 2+1 4 čeština IKM
Výběr v OSP 228-0315/03 PM Pokročilé modelování úloh statiky a dynamiky staveb 2 KlZap 0+3 4 čeština ZT

Volitelné předměty (volitelný odborný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 205-0301/02 TEIN Technická informatika KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 230-0229/01 ApSt Aplikovaná statistika KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0226/05 NM Numerické metody KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0228/01 TG Technická geometrie KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0230/01 VAVM Vybrané aplikace vyšší matematiky KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0231/01 ZPM Základy programování v Matlabu KlZap 0+3 2 čeština