Studijní plán – FAST / N0732A260007 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2023/2024Studijní programN0732A260007 – Stavební inženýrství - Prostředí staveb
FakultaFakulta stavebníSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 229-0208/01 ESB I Energetické systémy budov I 1 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 229-0224/01 LabTZB Laboratoře prostředí staveb a TZB 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 229-0206/01 MECHB Modelování energetického chování budov 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 450-8201/01 ŘPIB Řízení provozu inteligentních budov 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 229-0207/01 STTI Stavební tepelná technika I 1 ZaZk 2+2 4 čeština STT
Výběr v OSP TMC 361-0301/03 Termo Termomechanika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 229-0209/01 VaK I Větrání a klimatizace I 1 ZaZk 2+2 5 čeština VKB
Výběr v OSP 229-0210/01 VsADO Vybrané statě ze stavební akustiky a denního osvětlení 1 ZaZk 2+2 4 čeština Aku
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 205-0301/02 TEIN Technická informatika KlZap 0+2 3 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 361-0321/03 AOZE1 Alternativní a obnovitelné zdroje energie 1 ZaZk 2+2 4 čeština Alt
Výběr v OSP 229-0214/01 ESB Energetické systémy budov II 1 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 229-0216/01 Projekt DP Projekt ke stavební části DP 1 KlZap 0+3 4 čeština
Výběr v OSP 225-0306/01 SPEB Softwarova podpora energetiky budov 1 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 229-0213/01 STTII Stavební tepelná technika II 1 ZaZk 2+2 5 čeština STT
Výběr v OSP 229-0212/01 TVP Teorie vnitřního prostředí budov 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 229-0227/01 VaK II Větrání a klimatizace II 1 ZaZk 2+2 4 čeština VKB
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 205-0301/02 TEIN Technická informatika KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 230-0229/01 ApSt Aplikovaná statistika KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0226/05 NM Numerické metody KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0228/01 TG Technická geometrie KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0230/01 VAVM Vybrané aplikace vyšší matematiky KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0231/01 ZPM Základy programování v Matlabu KlZap 0+3 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 229-0230/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+14 15 čeština
Výběr v OSP 228-0316/01 NMMKP Numerické modelování metodou MKP 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0097/01 EIA Posuzování vlivu staveb na ŽP 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 229-0229/01 ZMR Zkušebnictví, měření a regulace 2 KlZap 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 205-0301/02 TEIN Technická informatika KlZap 0+2 3 čeština