Study plan – FS / B2341 / 3904R016 / - / B / K / Ostrava / cs

Academic year2023/2024Study programmeB2341 – Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study3904R016 – Environmental Engineering
Type of studyBachelorSpecialization
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Technika tvorby a ochrany životního prostředí - 3.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0321/06 AOZE1 Alternative and Renewable Energy Sources 3 CrEx 14 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0309/01 Sd+Sp Basics Heat Transfer and Combustion 3 CrEx 14 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0351/08 OZP Environmental Protection 3 CrEx 14 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0306/03 RočPr Final Project 3 GC 10 H/S+8 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0311/03 PES Operating of Energy Machines 3 CrEx 14 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0333/06 OdpH Waste Management 3 CrEx 8 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0379/02 BP Bachelor Project 3 GC 0+14 H/S 15 Czech
PSP selection 361-0344/04 EPP Ecology of Industrial Enterprices 3 CrEx 14 H/S+2 H/S 5 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
- Termomechanika a Spalování
- Energetika a životní prostředí

P - společná matematika - 3.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 310-2130/02 NM Numerical Mathematics 3 GC 11 H/S+0 4 Czech

PV - Cizí jazyk pro FS, 3. roč. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0104/09 Aa/IV English Language a/IV 3 Cr 0 H/S+8 H/S 0 Czech
PSP selection PSP selection 712-0109/04 A-FS, ZK English Language, Examination - FS 3 Ex 0 H/S+0 H/S 6 Czech

PV - Technika tvorby a ochrany ŽP - 3.roč. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0314/07 PME Measurement Methods in Energetics 3 Cr 6 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0330/03 JE Nuclear Energy Basics 3 Cr 6 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0358/07 VyuZd Utilisation of Energy Sources 3 Cr 6 H/S+2 H/S 3 Czech

V - volitelné společné - 3. roč. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0322/01 PApI Application Programming for Internet 3 GC 8 H/S+4 H/S 2 Czech
PSP selection 345-0325/04 PNP Legal Norms in Business 3 GC 0 H/S+8 H/S 2 Czech
PSP selection 361-0352/01 NZE Nontraditional Energy Sources 3 CrEx 8 H/S+4 H/S 2 Czech
PSP selection 352-0327/01 SP-M Simulation Program - Matlab 3 GC 8 H/S+4 H/S 2 Czech