Studijní plán – FMT / B0713A070001 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2023/2024Studijní programB0713A070001 – Tepelně energetické inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
STZ - Sdílení tepla, základy termodynamiky a přeměny energií (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 635-2030/01 ZPE Zdroje a přeměny energií 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 7 čeština PZ STZ
Výběr v OSP 635-2032/06 STP Sdílení tepla a proudění 2 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština ZT STZ
Výběr v OSP 635-2033/03 ZT Základy termodynamiky 2 ZaZk 15 h/s+0 5 čeština PZ STZ

Základy tepelně energetických procesů (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 635-2035/01 AEZ Alternativní energetické zdroje 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 6 čeština PZ ZEP
Výběr v OSP 635-2039/03 VTPnŽP Vlivy tepelných procesů na životní prostředí 2 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština ZEP
Výběr v OSP 635-2050/01 PP Průmyslové pece 3 ZaZk 21 h/s+0 7 čeština PZ ZEP
Výběr v OSP 635-2042/03 EVZO Energetické využití a zpracování odpadů 3 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština PZ ZEP

Základy materiálových procesů (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 635-2034/03 KMEP Keramické materiály pro energetické procesy 1 ZaZk 15 h/s+0 5 čeština PZ ZMP
Výběr v OSP 635-2047/01 MVP Materiály pro vysokoteplotní procesy 2 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština PZ ZMP
Výběr v OSP 635-2048/01 MTM Metody testování materiálů 2 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština PZ ZMP

Tepelně energetické inženýrství (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 651-2223/01 CH Chemie 1 ZaZk 22 h/s+0 h/s 7 čeština ZT
Výběr v OSP 310-2211/01 M I Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 7 čeština ZT
Výběr v OSP 654-2001/01 PT1 Počítačová technika I 1 Za 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 713-0056/01 TvS Technologie ve sportu 1 Za 2+0 1 čeština
Výběr v OSP 480-8610/01 FYI Fyzika I 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 310-2212/01 M II Matematika II 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 635-2038/03 MTTV Měření tepelně technických veličin 1 ZaZk 15 h/s+0 5 čeština PZ
Výběr v OSP 713-0049/02 SPOTR Sportovní trénink 1 Za 2+0 1 čeština
Výběr v OSP 635-2046/01 ZT Zásobování teplem 1 ZaZk 15 h/s+0 5 čeština PZ
Výběr v OSP 651-0002/01 FCH Fyzikální chemie 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 653-2222/01 MAT Úvod do studia materiálů 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 635-2036/01 OP Oborová praxe 2 Za 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 651-2024/04 PTaŽP Průmyslové technologie a životní prostředí 2 ZaZk 9 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 632-2011/01 UGS Úvod do grafických systémů 2 KlZap 0 h/s+2 h/s 3 čeština PZ
Výběr v OSP 635-2040/03 BS I Bakalářský seminář I 3 Za 0+21 h/s 7 čeština PZ
Výběr v OSP 652-2008/02 MT Metalurgické technologie 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 635-2049/01 VEP Vedlejší energetické produkty 3 ZaZk 21 h/s+0 7 čeština PZ
Výběr v OSP 654-2201/01 ZE Základy ekonomiky 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 635-2041/01 BS II Bakalářský seminář II 3 Za 0 h/s+20 h/s 15 čeština PZ
Výběr v OSP 635-2044/03 PPTEP Počítačová podpora tepelně energetických procesů 3 KlZap 0+12 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 635-2051/01 UNTE Udržitelné nakládání s tepelnou energií 3 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština PZ

Studente/studentko zkontroluj, zda za ročník máš navoleno minimálně 60 kreditů (za semestr 30 kreditů) . V případě že nikoliv, tak je potřeba vybrat další předmět do požadovaného počtu kreditů.

Cizí jazyky 1 (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2155/01 Ac/I-FMT Jazyk anglický c/I pro FMT (komb.st.) 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2355/01 Nc/I-FMT Jazyk německý c/I pro FMT (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2156/01 Ac/II-FMT Jazyk anglický c/II pro FMT (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2356/01 Nc/II-FMT Jazyk německý c/II pro FMT (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština

Student si volí povinně 2 předměty z bloku předmětů - jeden v zimním a jeden v letním semestru. ((musí se jednat o stejný předmět a stejnou úroveň).

Cizí jazyky 2 (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2157/01 Ac/III-FMT Jazyk anglický c/III pro FMT (komb.st.) 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2357/01 Nc/III-FMT Jazyk německý c/III pro FMT (komb.st.) 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2158/01 Ac/IV-FMT Jazyk anglický c/IV pro FMT (komb.st.) 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2358/01 Nc/IV-FMT Jazyk německý c/IV pro FMT (komb.st.) 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština

Student si volí povinně 2 předměty z bloku předmětů - jeden v zimním a jeden v letním semestru. ((musí se jednat o stejný předmět a stejnou úroveň).

Společenské vědy (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0527/11 SS Soft Skills I 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0136/02 SRIP Společenská realita v inženýrské praxi 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0479/31 ZP Základy práva 1 Za 10 h/s+0 2 čeština

Studenti si povinně vybírají 1 předmět z nabídky Katedry společenských věd.